Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació > La recerca > Grups

Grups de Recerca


Gabinet de Comunicació i EducacióDirector:
Dr. José Manuel Pérez Tornero

El Gabinet de Comunicació i Educació és un grup consolidat amb l'objectiu de potenciar la investigació en un camp de confluència entre dues disciplines: la Comunicació i l'Educació. Des de la seva creació, ha desenvolupat iniciatives destinades a integrar, amb consciència i llibertat, les noves tecnologies de la comunicació en la denominada societat global o del coneixement. El Gabinet de Comunicació i Educació ha estat reconegut per AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya com a Grup d'Investigació Consolidat en funció de la seva trajectòria, projecció i desenvolupament. Les principals àrees d'investigació del Gabinet són: la televisió educativa, l'educació en mitjans, el desenvolupament i gestió de projectes educatius, els multimèdia educatius i l'educació en xarxes.

Web del grup

 Grup d'estudis de Comunicació i Política (GECP)

Director: Dr. Eugeni Giral

Aquest grup d'investigació s'especialitza en el treball de la documentació que generen les institucions i grups polítics d'Espanya, amb especial interès a les publicacions i propaganda política generades des del Principat.
 


Grup de Recerca d'Història del Periodisme (HISPER)Director: Dr. Josep Maria Figueres

El periodisme esdevé una activitat de gran relleu en la societat actual per la necessitat que desperta el seu consum i per la influència que comporta. El paper dels mitjans de comunicació és estudiant des de diverses posicions i des de moltes mirades més enllà de la descriptiva (història dels periodistes, història dels mitjans, estudi de contingut, anàlisi de recepció, d'impacte social, etc.) i penetrant en l'àmbit crític com a plataforma de coneixement imprescindible pel coneixement d'una societat. Per ajudar-hi s'ha creat el 2011 el grup de recerca HISPER aprovat oficialment el mateix any per la UAB.  Entre les activitats que desenvolupa hi destaca el suport a les Jornades d'Història del Periodisme (UAB i UPF), als guardons «Ploma d'Or» (UAB), a la revista Gazeta. Revista d'història de la premsa (IEC) i altres activitats com jornades d'estudi, cicles de conferències i altres accions conjuntes a més de recerques específiques.
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP)
 Dirigit per: Dra. Amparo Moreno

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural porta a terme la investigació, la recerca i la creació d'un nou model de gestió de la informació que permeti avançar cap a una nova manera d'entendre el paper de la informació i del conjunt de la societat en el desenvolupament i la gestió de l'espai públic. Entenem que des de la Universitat tenim l'obligació de trobar aquestes noves maneres de gestió de la informació. És evident que per aconseguir aquesta tasca de recerca i d'aplicació de nous processos, cal establir noves relacions en cadascun dels escenaris. La diversitat de funcionament d'administracions i d'institucions públiques fan necessària una intervenció personalitzada i un model adequat a cada realitat. 

Web del grupLaboratori de Comunicació EstratègicaDirector:
Dr. Pere Oriol Costa

Els objectius d'aquest grup són: fomentar l'anàlisi i la investigació en tot el que fa referència als universos de públics, a les pràctiques comunicatives externes i internes de les institucions públiques i les organitzacions socials; facilitar als professionals eines i metodologies per a l'elaboració i disseny dels diferents productes estratègics i comunicatius en els diferents formats (audiovisual, paper, digital, multimèdia, etc.); promoure models de mitjans de comunicació que fomentin una informació de qualitat i que serveixin de referent a l'hora de definir els continguts, en funció dels diversos formats; reflexionar sobre les funcions dels gabinets de comunicació; i definir els principals objectius i tasques a desenvolupar, sempre des d'un criteri de professionalitat i servei a la democràcia. 

 Web del grup

Laboratori de Prospectiva i Rerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC)Co-dirigit per:
Marcial Murciano i Teresa Velázquez

El grup d'investigació està especialitzat en: Polítiques de Comunicació  i Industries Culturals per regions; Estudis culturals, anàlisi del discurs i comunicació; Cooperació internacional al Desenvolupament i Comunicació per regions . Observatoris del LAPREC: l'Observatori Mediterrani de Comunicació (OMEC) i l'Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC). El LAPREC consta de quatre responsables de programes d'investigació, vint investigadors i tres becaris adscrits als projectes de recerca.
 
 Observatorio Internacional de Televisión (OITVE)

Director:
Dr. Lorenzo Vilches 

L'Observatori Internacional de Televisió (OITVE) és un grup d'investigació reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La finalitat de la plataforma universitària de OITVE és agrupar activitats d'investigació, publicació i consultoria experta en l'àmbit de la televisió a nivell internacional. La seva seu es troba en la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. OITVE lidera el projecte PROFITEL, finançat pel ministeri de Ciència i Tecnologia, en el qual participen la Universitat Rei Juan Carlos i la Universitat de Valladolid. Grup d'investigació: PROFITEL . Investigador principal: Lorenzo Vilches. Projecte actual Convergetvd: Producció, continguts i recepció de ficció multipantatalla.

Web del grup

 Observatori del Periodisme en Internet (OPEI/UAB)

Director:
Dr. Manel López 

Internet, des de la seva aparició en format comercial a principis dels anys noranta, s'ha convertit en un canal de comunicació que ha modificat la cultura de la nostra societat, tant pel que fa als usos acadèmics, com als industrials, comercials, tecnològics i de lleure. Aquesta transformació, encara vigent i que no se sap quan acabarà en la fase actual, comporta per al periodisme, la comunicació periodística, una variant investigadora suggerentment cridanera per als investigadors i investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona, que no poden deixar d'acceptar el repte de fer-ne el seguiment, l'avaluació, la recerca i la reflexió sobre el que es pot considerar que és un nou mitjà de mitjans.

Web del grup


 

Observatorio de Ficción Televisiva y Nuevas Tecnologías (OFENT)

Directora: Dra. Charo Lacalle

El grup estudia les representacions de la ficció en relació amb la construcció social d'identitats a la televisió i les noves tecnologies, a partir de l'articulació de la televisió i internet. L'Observatori fa un seguiment sistemàtic de la producció, programació i consum de la ficció televisiva espanyola, i està integrat en OBITEL, el Observatorio de la Ficción Iberoamericana conformat per 11 països productors de ficció televisiva de l'àrea ibèrica i llatinoamericana. Tant l'OFENT com OBITEL dediquen especial atenció a la construcció i recepció de les noves narratives transmediàtiques. El grup dedica especial atenció a l'experimentació amb noves metodologies d'anàlisi construïdes a partir de l'aproximació socio-semiòtica als discursos dels mitjans, adreçades  principalment a la formació de joves investigadors. En l'actualitat, el grup treballa en diferents projectes de recerca finançats.

 Web del grup

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Enllaç Doctorat Blog del Doctorat

 

Mendeley Institucional Gestor de referències bibliogràfiques

 

Recercat Dipòsit de la Recerca de Catalunya

 

Les biblioteques Pàgina web del servei de biblioteques

 

Revistes digitals Trobador de revistes digitals

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45
FAX +34 93 581 20 05

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona