Línies de recerca


Dret Internacional Privat:

 • Dret internacional privat de la Unió Europea.
 • Dret comunitari d’estrangeria.
 • Coherència del model jurídic comunitari i pluralitat legislativa.
 • Dret de la competència.
 • Problemàtica internacional de les persones jurídiques.
 • La família en les relacions transnacionals.
 • Incidència de la globalització en el dret internacional privat.
 • Història del dret internacional privat.

Dret Civil:

 • Dret civil català (bàsicament, dret de família, drets reals i dret de successions)
 • Dret civil patrimonial (obligacions i contractes)
 • Dret de la propietat intel·lectual
 • Dret antidiscriminatori.

Dret Mercantil:

 • L'Estatut jurídic de l'empresari
 • Les societats mercantils
 • Dret de la competència
 • Dret de la propietat industrial
 • Contractes mercantils
 • Dret marítim
 • Títols valors
 • Dret concursal.

Dret Procesal:

 • L’execució, civil i penal
 • El procés concursal
 • Les mesures cautelars
 • Les garanties processals
 • El tractament processal de la víctima.
UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Parc de Recerca UAB Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Privat
Carrer de la Vall Moronta
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 45
FAX +34 93 581 22 21

d.dret.privatarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona