Smart Mobility

SMART MOBILITY

La UAB ha marcat com una de les seves prioritats aconseguir un model de desenvolupament associat a la seva activitat que sigui més intel·ligent. És a dir, que assoleixi els objectius que li corresponen segon la seva missió com a centre d’ensenyament, de recerca i de transferència de tecnologia d’una manera eficient, sostenible i integradora. Aquest objectiu és el que es coneix com a Smart Campus i es treballa de forma integral des del Projecte CORE de Recerca en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles. on la UAB juga un paper de lideratge.

El concepte Smart Mobility és una faceta important del Smart Campus. Fa referència a un model de mobilitat intel·ligent, és a dir, aquell model de mobilitat que permeti satisfer les necessitats dels usuaris amb el menor cost econòmic, amb el menor impacte ambiental i que faciliti la integració de tots els col·lectius, independentment de les seves capacitats de mobilitat. Les noves tecnologies aplicades a l’ús dels aparells intel·ligents (smartphones, tablets, etc.) resulten una eina molt valuosa per al concepte de Smart Mobility en tant que faciliten noves formes de gestionar els serveis amb una més àgil comunicació entre administracions, empreses de transport i usuaris.

Las UAB, a través del seu Pla de Mobilitat, treballa activament per tal d’assolir un model de mobilitat més intel·ligent (més sostenible, més eficient i més integrador) amb l’ajuda de les noves tecnologies com a principal línia estratègica. Com a resultat s’han posat al servei de la comunitat universitària algunes aplicacions de gran utilitat:


  - App&Town. Aplicació desenvolupada per una spin off de la UAB (Mass Factory) que permet calcular la millor ruta per a desplaçar-se al campus caminant, amb transport col·lectiu o amb bicicleta.

  - App busos. Aplicació desenvolupada per la UAB que permet conèixer la xarxa de línies i parades d’autobusos amb servei al campus a més dels temps reals de pas per parada. A més, les parades han estat dotades amb codis QR que permeten saber al moment quin autobús hi dóna servei i la seva hora real de pas.

 
Altres aplicacions estan sent objecte de desenvolupament en aquests moments:


  - Comparteix cotxe UAB: una aplicació que permet trobar companys de viatge per a compartir el cotxe en el desplaçament cap al campus.
 
I moltes altres més arribaran en un futur proper per a facilitar la gestió de la mobilitat personal en relació amb el campus de la UAB.

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats