A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Organitzaciˇ de facultat 

Ďrgans de govern


 

D'acord amb l'article 85 dels Estatuts, la Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen.

D'acord amb l'article 85.2 dels Estatuts, la Junta de Facultat compta amb una Junta Permanent, les competències de la qual són les que hi delega la Junta de Facultat.

Són òrgans de govern de la Facultat:

- La Junta de Facultat
- La Junta Permanent

Les comissions ordinàries de la Junta Permanent són:

-Comissió d'Ordenació Acadèmica Grau
-Comissió d'Ordenació Acadèmica Màster
-Comissió d'Economia i Serveis

- El/la degà/na i el seu equip


La Facultat també compta amb els òrgans següents:

- El coordinador d'estudis
- La Junta Electoral de Facultat

 Junta de Facultat 
Junta Permanent
Equip de deganat
Coordinadors/es
Junta Electoral
Actes Junta de Facultat
Actes Junta Permanent
Actes Comissions OrdinÓries de la Junta Permanent

Junta de Facultat


D'acord amb l'article 85 dels Estatuts, la Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen.

D'acord amb l'article 85.2 dels Estatuts, la Junta de Facultat compta amb una Junta Permanent, les competències de la qual són les que hi delega la Junta de Facultat. Són òrgans de govern de la Facultat:

- La Junta de Facultat
- La Junta Permanent

Les comissions ordinàries de la Junta Permanent són:

-Comissió d'Ordenació Acadèmica Grau
-Comissió d'Ordenació Acadèmica Màster
-Comissió d'Economia i Serveis
- El/la degà/na i el seu equip

La Facultat també compta amb els òrgans següents:
- El coordinador d'estudis
- La Junta Electoral de Facultat  

Llistat de membres de la Junta de  Facultat   de la Junta de Facultat 

Inici Mapa web Video inauguraciˇ
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona