A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  La facultat  Deganat  Equip de deganat  Organigrama 
Benvinguda
de la degana
 Equip de deganat 
Contacte
Competències
D'esquerra a dreta : J.Fontcuberta, J.Minett, J.Beltrán, L.Santamaria, G.Belligoi, R.Farrés, B.Armstrong, A.Galán, A.Branchadell i G.Romero


Degana: Laura Santamaria

Vicedegà d'Estudis: Albert Branchadell
Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Mobilitat: Jacqueline Minett
Secretària Acadèmica i Vicedegana d'Extensió Universitària: Judit Fontcuberta

Coordinadora d'Afers Acadèmics: Marta Arumí
Coordinadora de la titulació en de Traducció i Interpretació: Anna Gil
Coordinador de la titulació en Estudis d'Àsia Oriental: Joaquín Beltrán
Coordinador del Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Lucía Molina
Coordinador d'Erasmus i Programes Europeus: Roland Pearson
Coordinador d'intercanvis amb la Xina: Minkang Zhou
Coordinadora d'Intercanvis amb el Japó i de Pràctiques del Grau en Estudis de  l'Àsia Oriental: Minoru Shiraishi
Coordinador del SERIM: Adrià Martín
Coordinadors per a la Promoció i els Alumnes amb necessitats especials: Hesham Abu-Sharar i Regina Saravia
Coordinadora de Pràctiques del Grau de Traducció i Interpretació: Patrícia López


Coordinadora de Pràctiques Màster: Olga Torres
Coordinadora de treballs de fi de grau (Traducció): Miquel Edo

Coordinador de treballs de fi de grau (Àsia): Sara Rovira

Secretària del deganat: Júlia Mateos (93 581 1374) 
Inici Mapa web
2016 Universitat Autònoma de Barcelona