A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Coordinadors de titulaciˇ 

ComposiciˇEls coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, d'organitzar i de coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen als centres, per delegació dels degans.
Són nomenats pel rector o rectora a proposta dels degans, amb la consulta prèvia dels departaments que imparteixen un percentatge significatiu de la docència a la titulació. Si així ho decideix el degà o degana, formen part de l’equip de deganat.
Els coordinador d’estudis comptaran amb el suport d’una Comissió de Docència. Hi haurà una comissió per a cada titulació.Coordinadors/es de titulació

Titulació Coordinador/a Sotscordinador/a Despatx Correu electrònic
Grau en Educació Infantil Sílvia Blanch Gelabert Eulàlia Pérez Vallverdú Mòdul3, despatx GA/315
coord.ed.infantil@uab.cat

 
Grau en Educació Primària Neus Gonzalez Monfort Cristina Escobar Urmeneta i Joan Estrada Aguilar Mòdul 3, despatx GA/313 coord.ed.primaria@uab.cat
Itinerari curricular simultani: Grau en Educació Infantil + Grau en Educació Primària  Carme Armengol Asparo (vicedegana d’ordenació acadèmica-Graus)    Edifici G5-Despatx 014  Carme.Armengol@uab.cat 
Grau en Pedagogia i Grau en Educació Social Rafael Merino Pareja Maria del Mar Duran Bellonch Mòdul 3, despatx GA/316 coord.grau.pies@uab.cat
Formació Bàsica Compartida Asun Blanco Romero   Mòdul 2, GA/213
coordinacio.fbc@uab.cat

  


 
 
       
Altres Coordinacions        
Estudiants i promoció
Àngels Campà Guillem
 


 
 

 
Coordinadors/es Màsters Universitaris 

 


 
 
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (interuniversitari coordinat per la UAB)
Teresa Colomer Martínez
 
Direcció i Gestió de Centres Educatius (interuniversitari coordinat per la universitat de Deusto)
Joaquín Gairín Sallán
 
Formació de Professorat d'Educació Secundària, Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
Anna Mª Margallo Gonzàlez
 
Formació de Professorat d'Educació Secundària, Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes. Especialitat de Matemàtiques (interuniversitari coordinat per la UAB)
Jordi Deulofeu Piquet
 
  
Contacte:

Gestió Acadèmica


     93 581 26 84

       Envia un correu    

Web: http://www.uab.cat/ciencies-educacio/ 


 

 
   

 
     
     
 
 
   

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici Mapa web Video inauguraciˇ
2015 Universitat Aut˛noma de Barcelona