A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Coordinadors de titulaciˇ 

Composiciˇ


Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, d'organitzar i de coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen als centres, per delegació dels degans.
Són nomenats pel rector o rectora a proposta dels degans, amb la consulta prèvia dels departaments que imparteixen un percentatge significatiu de la docència a la titulació. Si així ho decideix el degà o degana, formen part de l’equip de deganat.
Els coordinador d’estudis comptaran amb el suport d’una Comissió de Docència. Hi haurà una comissió per a cada titulació.


 

Grau en Educació Primària
Correu electrònic: coord.ed.primaria@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/313

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general:
 
Georgeta Ion coord.ed.primaria@uab.cat
Programes intercanvi: Melinda Dooly Owenby coordinacio.gep.internacional@uab.cat
Pràctiques: Helena Troiano Gomà helena.troiano@uab.cat  

Mencions Grau Educació Primària:

Mencions Persona responsable Adreça correu electrònic
Menció en Educació Científica
i Matemàtica amb Eines Digitals
Laura Morera laura.morera@uab.cat
Menció en Educació Científica
i Estudis Socials amb Eines Digitals
i Recursos Multimèdia
Antoni Santisteban antoni.santisteban@uab.cat
Menció en Educació
Física
Tomas Peire tomas.peire@uab.cat
Menció en Llengua
i Estudis Socials
Teresa Ribas Teresa.ribas@uab.cat
Menció en Llengües
Estrangeres: Anglès
Dolors Masats Dolors.masats@uab.cat
Menció en Llengua i Literatura Teresa Ribas Teresa.ribas@uab.cat
Menció en Matemàtiques Laura Morera laura.morera@uab.cat
Menció en Educació Musical Albert Casals Albert.casals@uab.cat
Menció en Necessitats
Educatives Específiques
Josep Mª Sanahuja josep.sanahuja@uab.cat  Grau en Educació Infantil
Correu electrònic: coordinacio.educacio.infantil@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/315

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general: Sílvia Blanch Gelabert Silvia.Blanch@uab.cat
Programes intercanvi: David Rodriguez Gómez David.Rodriguez.Gomez@uab.cat 
Pràctiques: Eulàlia Pérez Vallverdú practiques.educacio.infantil@uab.cat 

 
Itinerari curricular simultani: Grau en Educació Infantil+ Grau en Educació Primària
Correu electrònic: Anna.Marba@uab.cat
Despatx: Vicedeganat d’Estudis, despatx G5/016

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general Anna Marbà Tallada Anna.Marba@uab.cat
Programes intercanvi
 
El/La corresponent a cada Grau  
 
Pràctiques
 
El/La corresponent a cada Grau
 
 


Grau en Educació Social
Correu electrònic: coordinacio.educacio.social@uab.cat 
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/316

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general i Practiques  Laura Arnau Sabates  coordinacio.educacio.social@uab.cat

 Laura.Arnau@uab.cat 
Programes intercanvi
 
David Rodriguez Gómez  David.Rodriguez.Gomez@uab.cat

 
 Grau en Pedagogia
Correu electrònic: coord.grau.pies@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/316

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general i Practiques Antoni Navío Gàmez coord.grau.pies@uab.cat
antoni.navio@uab.cat 
Programes intercanvi David Rodriguez Gómez David.Rodriguez.Gomez@uab.cat 


Màsters Universitaris:
Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (interuniversitari coordinat per la UAB) Neus Real Mercadal Neus.Real@uab.cat
Direcció i Gestió de Centres Educatius (interuniversitari coordinat per la Universitat de Deusto) Joaquín Gairín Sallán Joaquin.Gairin@uab.cat
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes Anna Mª Margallo Gonzàlez AnaMaria.Margallo@uab.cat
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, especialitat de Matemàtiques (interuniversitari coordinat per la UAB) Jordi Deulofeu Piquet Jordi.Deulofeu@uab.cat
Recerca en Educació Jordi Pàmies Rovira Jordi.Pamies@uab.cat
Psicopedagogia Josep Maria Sanahuja Gavaldà Josep.Sanahuja@uab.cat

 
 Altres coordinacions:
Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Promoció Àngels Campà Guillem Angels.Campa@uab.cat
Projecte de Millora de la Competència Lingüística Salvador Comellas Garcia Salvador.Comelles@uab.cat
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici Mapa web Video inauguraciˇ
2017 Universitat Aut˛noma de Barcelona