A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Comissions  Pràctiques i relacions institucionals 


Les comissions s'ocupen de realitzar el treball d'organització, gestió, programació i seguiment del desenvolupament de l'activitat de la facultat. Estan formades per un membre de l'equip de deganat, representants de professorat i estudiants membres de la junta de facultat i, en alguns casos, pels coordinadors de titulació, el gestor, o gestora, acadèmic, l'administrador, o administradora, de centre i algun dels càrrecs docents de la facultat.

Acadèmica i de Qualitat Docent
Economia, Infraestructura i Serveis
 Pràctiques i Relacions Institucionals 
Postgrau i Professionalització
Comissió Executiva SiPEP

Entre d'altres funcions, és l'encarregada d'organitzar i supervisar el Pràcticum i les activitats d'intercanvi de la facultat i fixar les condicions particulars de les convocatòries.

          
MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES I RELACIONS INSTITUCIONALS:

Presidenta, vicedegana de Pràctiques i Relacions Institucionals:
 Clara Selva
Coordinadora d'Intercanvis de la Facultat
Judit Castellà
Gestora acadèmica
Begoña Valle
Professora vocal del Grau de Psicologia vinculada a les pràctiques externes:
Susana Subirà
Professora vocal del Grau de Logopèdia vinculada a les pràctiques externes:
Carrasumada Serrano
Professor vocal dels Màsters Oficials  vinculat a pràctiques externes:
Maria Álvarez
Estudiants vocals:
Marta García (Grau Psicologia)
Alba Perona (Grau Logopèdia)
Vancant (Màster oficial professionalitzador)

(*)  proposada per formar part d'aquesta Comissió en base a l'Article 27.5 del reglament de la Facultat de Psicologia
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona