Informació sobre el Màster Oficial en Antropologia: investigació avançada i intervenció social


L'Antropologia estudia com viuen els humans en societat en tota la seva diversitat, a partir de la descripció etnogràfica de les pràctiques culturals, polítiques i econòmiques que els caracteritzen. Avui l'antropologia es presenta com a una eina indispensable per a entendre una gran varietat de temes com ara la migració i les relacions transnacionals, el desenvolupament, l'educació, la pobresa i la marginació, el consum, la salut, la procreació i les relacions de gènere, així com la relació que tenen els humans amb l'espai i el medi ambient, entre d’altres.

El Màster d'Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social (duració de 1 any; 60 crèdits ECTS) té com a objectiu la formació per a la recerca etnogràfica i la intervenció en contextos de relacions interculturals mitjançant:
  • La programació de dos mòduls comuns, de 15 i 12 crèdits ECTS respectivament, que haurà de cursar tothom que segueixi el Màster: (a) Perspectives de recerca i intervenció socioantropològiques i (b) Seminari d'investigació. Aquests mòduls tenen com l'objectiu proporcionar una formació solida en els temes i debats centrals en l'antropologia social així com en totes les fases de la recerca antropològica (disseny, documentació, treball de camp, anàlisis del material i la presentació i l'escriptura dels resultats).
  • La especialització en una de les tres especialitats de 21 crèdits ECTS programades:

    • E1: Investigació etnogràfica i transcultural (Especialitat de recerca): Aquesta especialitat proporciona una formació avançada en la recerca antropològica i l'etnografia. Les assignatures profunditzen, entre altres, en els procediments de comparació transcultural, les histories de vida, la antropologia audiovisual i el us de la fotografia en la antropologia. Se il·lustren en diversos àrees com el parentesc, el medi ambient, i la pobresa urbana.  
    • E2: Espais i relacions transnacionals (Especialitat de recerca): Aquesta especialització capacita als estudiants per comprendre i analitzar la naturalesa complexa de la migració i les minories ètniques, el seu paper en processos mes amplis de la construcció d'identitat i la ciutadania, i les relacions i xarxes transnacionals resultants. Transversalment es tracten els sistemes de classificació social, consum i treball, joventut i educació. Es presta atenció especial a Catalunya i Espanya.  
    • E3: Intervenció sociocultural i socioambiental (Especialitat de professionalització): En el primer semestre de aquesta especialització es forma en l'aplicació de l'antropologia a diverses àmbits socials (com ara l'educació, el medi ambient, la salut i la mutilació genital femenina) i el disseny de estratègies d'intervenció social en aquests àmbits. En el segon semestre, el estudiant aplica aquest coneixement mitjançant les pràctiques professionals en un centre o institució extern que treballa en l’àrea del seu interès.  

  • El Treball Fi de Màster (12 crèdits ECTS): El pla d'estudis se completa amb un treball de investigació propi realitzat sota supervisió de un/a professor/a tutor/a del Departament d'Antropologia Social i Cultural.  


El Màster esta pensat tant per als estudiants amb formació prèvia en l'antropologia que desitgen especialitzar-se en la recerca etnogràfica o la intervenció social, com per als estudiants i professionals amb formació en altres ciències socials o humanitats afins que desitgen aplicar l'antropologia a les seves àrees de interès o treball tant des del àmbit acadèmic com des de les administracions públics i les entitats socials.

Per a mes informació consulta si us plau LA WEB DEL MASTER OFICIAL DE LA UAB

Us informen que el Departament d' Antropologia Social i Cultural també participa en el Màster Internacional "Cultural Differences and Transnational Processes" de dos anys (120 crèdits ECTS).


CURS 2016-2017
CURS 2015-2016
Seminaris d'Antropologia 2015-16 (pdf)

CURS 2014-2015
Seminaris d'Antropologia 2014-15 (pdf)

CONVOCATÒRIA per a membres col·laboradors del Cosell Editorial de PERIFERIA. (pdf)

Preguntes Freqüents Preguntes Més Freqüents sobre els estudis d'Antropologia

 

Màster Universitari en Antropologia: investigació avançada i intervenció social Màster Universitari en Antropologia: investigació avançada i intervenció social

 

Guies de l'estudiant Selecciona la teva guia i descarrega-te-la

 

Calendari acadèmic Consulta totes les dates del curs

 

Calendari administratiu Consulta totes les dates dels tràmits acadèmics

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona