Els estudis de Grau proporcionen una formació acadèmica bàsica, suficient per a l'exercici professional i habilitan l'estudiant per continuar estudiant o accedir al mercat laboral un cop superats entre 180 i 260 crèdits europeus.

Tenen una durada aproximada de 1-2 anys.

El professorat del Departament imparteix docència a les següents titulacions:


Ciències de la salutCiències de la Salut

Psicologia (Grau EEES)

Ciències socialsCiències Socials i Jurídiques

Criminologia (Grau EEES)


Criminologia i Dret (Grau EEES)

Dret i Relacions laborals (Grau EEES)

Relacions laborals (Grau EEES)

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Gestió Acadèmica
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935811855
web

ga.psicologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona