Docència

El Departament de Dret privat du a terme una important tasca en l’àmbit de la docència, tant de Grau com de Postgrau, i disposa d’un gran nombre d’alumnes matriculats a les diferents assignatures impartides per professors del Departament. Durant el curs 2009/2010, el Departament té assignada docència a les Llicenciatures en Dret, ADE + Dret, Ciències del Treball, Economia, Administració i Direcció d’Empreses; als Estudis de Grau –adaptats a la normativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior- de Relacions Laborals, de Criminologia i de Gestió Aeronàutica, i a les Diplomatures de Relacions Laborals i de Ciències Empresarials. Per l’any acadèmic 2010/2011 es preveu posar en marxa el nou Grau EEES de Dret. El Departament també desenvolupa una important tasca en l’àmbit del Postgrau (Doctorats, Màsters i altres cursos).

Durant el curs 2009/2010, el Departament compta amb un equip docent de 64 professors, dels quals 27 a temps complet, 31 a temps parcial, 2 en serveis especials i 4 becaris o personal investigador en formació. Del conjunt de professors del Departament, 31 tenen el grau de Doctor.

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Privat
Carrer de la Vall Moronta
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 45
FAX +34 93 581 22 21

d.dret.privatarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona