Euraxess Jobs

Per tal de poder publicar les ofertes d’incorporació de personal investigador vinculades a projectes H2020 al portal internacional d’Euraxess Jobs, sota el compte institucional de la UAB, els departaments/instituts han de seguir les següents indicacions:
- Contactar amb begona.minarro@uab.cat demanat l’alta al compte institucional de la UAB a Euraxess Jobs. Facilitar un nom d’usuari i un email al qual anirà vinculat el compte.
-Un cop donats d’alta rebreu un email amb la contrasenya
- A partir d’aquí podreu accedir a Euraxes jobs i publicar les vostres ofertes de feina al portal d'Euraxess jobs.