UAB

CORE de Salut Mental

Totes les COREs>

ERROR: UAB2013/Agregat/CSElementMenuPagesAgregatUAB2013 required param is empty: language=ca, idAgregat=null, pageId=null

Línies de recerca

La recerca duta a terme pels grups que conformen la CORE, contempla tota la cadena de valor de la Salut Mental, amb  projectes de R+D  amb aplicacions a nivell de la promoció, la prevenció, la diagnosis, el tractament i la cronicitat.

Les àrees de coneixement implicades van des d'aquelles necessàries per dur a terme recerca bàsica  -neurociencies, la bioquímica, la biologia molecular i cel·lular etc- fins a les traslacionals - bé  des del punt de vista clínic, epidemiològic o comunitari.


D'altra banda, hi ha tres línies transversals de treball, les quals per ser d'especial interès per a un alt percentatge dels investigadors de la CORE, s'han definit com a línies estratègiques de treball:

1. - Cerca i validació de Biomarcadors en Salut Mental
2. - Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la Salut Mental
3. - Factors de Vulnerabilitat i Resiliència en Psicopatologia

Contacte

Coordinador: Dra. Margarita Navia

Adreça: Institut de Neurociències (Facultat de Medicina) Despatx M1 - 126. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: +34 93 581 3337

E-mail: core.salut.mental@uab.cat