UAB

CORE de Salut Mental

Totes les COREs>

ERROR: UAB2013/Agregat/CSElementMenuPagesAgregatUAB2013 required param is empty: language=ca, idAgregat=null, pageId=null

La xarxa CORE

La Comunitat de Recerca Estratègica en Salut Mental té com a missió promoure i gestionar les capacitats i activitats de la R+D+i de la UAB i la seva anella hospitalària en l’àmbit de la Salut Mental, donant suport al desplegament de les polítiques i projectes estratègics establerts pels vicerectorats, i als membres dels grups de recerca, centres i hospitals de l’entorn UABCei (Campus d’Excel·lència Internacional). 

La CORE de Salut Mental és un projecte impulsat des dels mateixos investigadors i recolzat pel vicerectorat i la vicegerència de Recerca, i està adscrit a la Unitat de Desenvolupament Estratègic de la Vicegerència de Recerca.
 
Els objectius específics de la CORE de Salut Mental són:
   
1.-Convertir el conjunt de grups de recerca, centres i hospitals de l’entorn UAB-CEI que treballen en Salut Mental, en un referent nacional i internacional en les seves activitats de recerca i transferència del coneixement.

2.- Facilitar i promoure la transferència de coneixement cap a l’entorn social i productiu.

3.-Potenciar la cooperació i l’intercanvi científic dels grups i centres de recerca i hospitals de la CORE, entre ells mateixos i amb d’altres centres, universitats i hospitals, locals, nacionals i internacionals, impulsant la recerca interdisciplinària i els programes transversals coordinats.

4.- Promoure la creació de polítiques conjuntes en gestió i desenvolupament de la recerca i la transferència de coneixement, identificant i aprofitant les sinèrgies i les capacitats dels integrants de la CORE.

Contacte

Coordinador: Dra. Margarita Navia

Adreça: Institut de Neurociències (Facultat de Medicina) Despatx M1 - 126. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: +34 93 581 3337

E-mail: core.salut.mental@uab.cat