Objectius i línies de recerca

La misió i els objectius de la CORE en Salut Mental són aquells plantejats per a totes les CORE, i en el nostre cas específcamente en l'àmbit de la Salut Mental.

Línies de recerca
Pel que fa a la recerca duta a terme  duta a terme pels grups que conformen la CORE, contempla tota la cadena de valor de la Salut Mental, amb  projectes de R+D  amb aplicacions a nivell de la promoció, la prevenció, la diagnosis, el tractament i la cronicitat.

Les àrees de coneixement implicades van des d'aquelles necessàries per dur a terme recerca bàsica  -neurociencies, la bioquímica, la biologia molecular i cel·lular etc- fins a les traslacionals - bé  des del punt de vista clínic, epidemiològic o comunitari.Finalment, per ser d'especial interès per a un alt percentatge dels investigadors de la CORE, s'han definit com a línies estratègiques de treball:

1. - La cerca i validació de Biomarcadors en Salut Mental
2. - El desenvolupament i la validació de tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la Salut Mental
3. - El estudi dels factors associats a la vulnerabilitat i la resiliència en Psicopatologia