La Seu de Les Mines de Gavà

Casal visitant Mines de Gavà

El Campus d’Arqueologia de la UAB Mines de Gavà, creat el novembre del 2015, sorgeix de la col·laboració entre l'Ajuntament de Gavà i la UAB, ja des de l’any 1995, en l’àmbit de la recerca de les primeres societats agrícoles a Catalunya i, des del 2011 amb les pràctiques de camp del Grau d’Arqueologia de la UAB.
 
La seu es troba en el Parc Arqueològic Mines de Gavà i s'integra al Museu de Gavà, que promou les activitats de valorització del patrimoni i contribueix al desenvolupament econòmic, social i cultural del municipi.
 
Aquesta seu està formada per:

  • El jaciment prehistòric de les Mines de Gavà
  • El Parc Arqueològic Mines de Gavà
  • El Museu de Gavà