A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Treball fi de grau 

Treball de Fi de Grau


Els estudis de grau hauran de concloure, el darrer curs, amb l'elaboració i presentació d'un treball que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol.

Dins el marc que estableix la normativa de caràcter general, cada centre, a través de la seva comissió d'avaluació, podrà establir criteris específics sobre avaluació del treball de final de grau que, en funció dels recursos disponibles, regulin la possibilitat de constituir tribunals avaluadors, la possibilitat de defensa oral del treball, i qualsevol altre aspecte relacionat amb el desenvolupament i avaluació dels treballs de final de grau.

L'avaluació del treball serà sempre individual, encara que l'activitat s'hagi elaborat col·lectivament.

La informació sobre els treballs de final de grau haurà de fer-se pública a la guia docent i en aquesta informació hi haurà de constar, la informació específica següent:
  • Els criteris a partir dels quals s'avaluarà el treball.
  • Les activitats programades de seguiment i tutoria del treball.
  • El format en que s'haurà de presentar el treball(estructura, extensió o suportsdocumentals)
  • La data límit de presentació del treball.
  • Els procediments de revisió.
Requisits per a matricular-se:
  • Per poder matricular-se del Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d‘estudis.
  • Cal  haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs.

Terminis de Matrícula curs 2017/2018

  • Defensa TFG convocatòria de FEBRER 2018 Fins el 24 de novembre de 2017
  • Defensa TFG convocatòria de JUNY ò SETEMBRE 2018 Fins el 9 de març de 2018

GUIES DOCENTS TFG
GRAU DE CIÈNCIES AMBIENTALS
GRAU D'ESTADÍSTICA APLICADA
GRAU DE FÍSICA
GRAU DE GEOLOGIA
GRAU DE MATEMÀTIQUES
GRAU DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
GRAU DE QUÍMICA
GRAU DE FÍSICA I MATEMÀTIQUES (pdf MB)
GRAU DE FÍSICA I QUÍMICA (pdf MB)
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona