A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Treball de fi de màster 

Aquest mòdul de 15 crèdits és obligatori per a tots els estudiants del màster i constitueix la plasmació final per part de l'alumne del que s'ha après en el màster, per la qual cosa és comú a totes les especialitats. L'objectiu d'aquest treball és que l'alumne adquireixi els coneixements i capacitats necessaris per a la realització d'un treball de recerca en un dels àmbits següents: la Traducció i la mediació intercultural, la Traductologia i estudis interculturals, la Interpretació de conferències o la Investigació sobre Àsia Oriental contemporània.
 
Concretament, es pretén que l'alumne sigui capaç de demostrar un coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics i un domini de les aptituds i els mètodes de treball associats; d'utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics els recursos específics de suport a l'estudi, al treball ia la investigació i finalment de resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris, relacionats amb l'especialitat triada.
 
La informació corresponent a l'elaboració del Treball de Fi de màster de cada itinerari està plasmada a la Guia docent corresponent. A cada guia s'indiquen les instruccions detallades per a la realització del treball així per la seva entrega i avaluació.
 
 
 

Formularis:
 
Formulari "Proposta de tribunal per a la lectura del Treball de Recerca"
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona