A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Títols 

SOL·LICITUD DE TÍTOL PER ALS ESTUDIS QUE OFERTA LA FACULTAT DE MEDICINA
 

La sol·licitud del títol i del certificat MIR s'haurà de fer a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina, al Campus de Bellaterra.

Es pot fer personalment o autoritzant una tercera persona perquè faci la sol·licitud en el vostre nom.
 
PROCEDIMENT PER DEMANAR EL TÍTOL
 
1. Demanar cita prèvia polsant aqui: 

2. Arribat el dia i hora concertat adreçar-se a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina amb els següents documents:
 
- Fotocòpia i original del DNI / passaport / NIE. (Les dades del títol  s'obtenen d'aquest document: nom i cognoms, data naixement, municipi, etc.)
Important: COMPROVAR LA GRAFIA DEL NOM I COGNOMS SI ES VOL FER CONSTAR ELS ACCENTS EN EL TÍTOL DEFINITIU
 
- Document vigent de gratuïtat (Família Nombrosa)

3. Pagament de les taxes corresponents:
 - Amb targeta bancària en la mateixa Gestió Acadèmica 
 - A l'Oficina de BBVA - CX amb l'abonaré que es lliurarà a la Gestió Acadèmica. En aquest darrer cas s'haurà de tornar a Gestió Acadèmica per lliurar el comprovant de pagament.

4. El resguard de títol i el certificat personal per a l'examen MIR no es lliuraran en el mateix moment de la sol·licitud. Des de la gestió acadèmica s'avisarà als alumnes, quan el certificat i resguard de títol estiguin degudament signats, perquè es passi a recollir-los.

5. Al cap d'un any aproximadament, es trametrà un correu electrònic per a
notificar que es pot recollir el TÍTOL OFICIAL, la qual cosa s'ha de fer PERSONALMENT.
 
Si voleu autoritzar una tercera persona perquè faci la sol·licitud del títol en el vostre nom, a la pàgina web de la Facultat de Medicina podeu trobar el document d'autorització. A l'hora d'emplenar dita autorització cal tenir cura i escriure correctament el vostre nom i cognoms, tal i com consten en el vostre document d'identitat, i fer-hi constar els accents que corresponguin si es vol que apareguin en el títol definitiu.
En aquest cas, a més de la documentació indicada a l'apartat 2, la persona autoritzada caldrà que porti l'autorització degudament complimentada i signada i el seu DNI (fotocòpia del DNI de la persona autoritzada)
  

US RECOMANEM que la sol·licitud la realitzeu directament a la Gestió Acadèmica el dia i la hora que teniu la cita. NO feu la sol·licitud a través de la pàgina web http://sia.uab.cat
 

 

Imprés d'autorització per demanar el títol per tercera persona
Imprés de sol·licitud del certificat Mir
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona