A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus virtual Twitter Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Reconeixement de cfgs 

Reconeixement de crèdits de Cicle Formatiu de Grau Superior


L'alumnat que provingui dels cicles formatius de grau superior (CFGS) pot sol·licitar el reconeixement de crèdits del cicle formatiu i incorporar-los a l'expedient acadèmic de la UAB. Això permet reconèixer com a assignatures ja superades determinades assignatures del pla d'estudis de la titulació corresponent, tal com s'estableix a l'acord aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

El reconeixement es fa per a tot el bloc d'assignatures que figuren a l'acord esmentat i s'incorporen a l'expedient de l'alumnat amb la qualificació de "apte/a" i especificant que són assignatures reconegudes. Aquesta qualificació comptabilitzarà a l'efecte de la superació de l'assignatura, però no a l'efecte del barem de l'expedient acadèmic.

Sol·licitud i documentació
Per demanar el reconeixement dels crèdits, l'alumnat ha de formular una sol·licitud a la Gestió acadèmica. Cal adjuntar el certificat acadèmic del cicle formatiu i abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'estudi per sol·licitud de reconeixement.

Un cop reconeguts aquests crèdits, per incorporar-los a l'expedient acadèmic l'alumnat ha d'abonar el 15% del valor dels crèdits reconeguts.

A la nostra Facultat el reconeixement de crèdits per CFGS només està aprovat per a l'itinerari curricular simultani d'Estadística Aplicada + Sociologia.


Reconeixement CFGS ADMINISTRACIÓ I FINÀNCES (LOE 12 crd.) (pdf: 0,01 MB)
Reconeixement CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS (LOE 18 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS COMERÇ INTERNACIONAL (LOE 6 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB (LOE 18 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT (LOE 6 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS QUÍMICA INDUSTRIAL (LOE 6 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOGSE 18 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS (LOGSE 18 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS COMERÇ INTERNACIONAL (LOGSE 12 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA (LOGSE 18 crd.) (pdf MB)
Reconeixement CFGS GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING (LOGSE 18 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS INDUSTRIES DE PROCÉS QUÍMIC (LOGSE 18 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS QUÍMICA AMBIENTAL (LOGSE 12 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS SALUT AMBIENTAL (LOGSE 12 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS SECRETARIAT (LOGSE 12 crd.) (pdf: MB)
Reconeixement CFGS SERVEIS AL CONSUMIDOR (LOGSE 18 crd.) (pdf: MB)
Inici Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona