A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Preinscripció  Cfgs 
Batxillerat
 CFGS 
Batxillerat Internacional
Majors de 25 anys
Majors de 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris

Titulacions que donen dret a aquest accés

  • Tècnic superior de FP.
  • Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.
  • Tècnic esportiu superior.
  • Titulacions equivalents a les anteriors.

Accés

Els alumnes que tinguin alguna de les titulacions relacionades més amunt, podran accedir a estudis universitaris de Grau sense fer cap prova d'accés. La nota mitjana de l'expedient del cicle formatiu (sobre 10) equivaldrà a la nota d'admissió de la fase general.
Podran millorar la seva nota d'admissió mitjançant la fase específica. El contingut de la prova serà el que s'hagi establert per a les matèries de modalitat de 2n de batxillerat i l'examen serà el mateix que pels estudiants de batxillerat.

Nota d'admissió

La nota d'admissió a la universitat serà la mitjana de l'expedient del cicle formatiu més la nota obtinguda en la fase específica. Serà d'un mínim de 5 a un màxim de 14.
Es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = NMC + (a * M1) + (b * M2)

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica.
a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 - 0,2)

Per tant, l'estudiant obté una nota d'admissió diferent per cada títol de Grau i Universitat on sol·liciti ser admès.

Comparativa del model antic amb el model nou

 ABANS

ARA

Només es podia accedir a estudis associats al cicle cursat.
En l’accés a estudis de grau, tenien preferència els alumnes que havien cursat uns cicles formatius concrets.

Es podrà accedir a totes les titulacions des de qualsevol cicle.

La nota d’admissió a la universitat era la nota mitjana del cicle formatiu.

La nota d’admissió a la universitat serà la mitjana de l’expedient del cicle formatiu més les dues millors qualificacions de la fase específica.
El paràmetre de ponderació serà de 0,1, o de 0,2 en les matèries que la universitat consideri més adients per a la titulació demanada.

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona