A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Pràctiques externes de psicologia i pràcticum de logopèdia 
 Informació General 
Característiques de les Pràctiques/Pràcticum
Destinataris i Requisits
Procediment de Sol·licitud i Assignació de Pràctiques
Calendari

Informació General

Els estudis de Psicologia i de Logopèdia atorguen la formació bàsica de les persones que seran, en un futur, psicòlegs i logopedes i que majoritàriament exerciran la seva activitat professional en diversos camps aplicats de les disciplines corresponents. En aquest context els plans d'estudi de grau concedeixen una importància fonamental a la realització de pràctiques al llarg de la titulació.

Des dels seus inicis, la nostra Facultat va incorporar, en els seus plans d'estudi, la possibilitat que l'alumnat pogués tenir contacte amb la realitat aplicada de la professió. El Departament de Psicologia, com precursor de la nostra Facultat, va ser pioner, en tot l'Estat, en introduir aquesta modalitat d'aprenentatge a principis dels anys 70. Progressivament, aquest model es va anar consolidant i, l'any 1992, amb la renovació dels plans d'estudi, el Pràcticum es va incorporar com assignatura troncal en la Llicenciatura de Psicologia a totes les universitats de l'Estat.

Les assignatures directament relacionades amb pràctiques curriculars en el Grau en Psicologia i en el Grau en Logopèdia  son les següents:

 

Assignatura Crèdits
Obligatoris /Optatius
Curs Semestre

Grau en Psicologia
Pràctiques Externes 6 - OP 4 Anual

Grau en Logopèdia
Pràcticum I 6 - OB 3 Anual
Pràcticum II 6 - OB 3 Anual
Pràcticum III 6 - OB 4 Anual
Pràcticum IV 6 - OB 4 Anual


Les Pràctiques Externes/Pràcticum són una activitat amb caràcter formatiu que ha de permetre a l’estudiant:
  • Aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica.
  • Afavorir l’adquisició de competències que els prepari per a l’exercici d’activitats professionals.
  • Facilitar la seva empleabilitat.
Es poden realitzar a la pròpia universitat o en entitats col·laboradores (empreses, institucions i entitats públiques i privades).

Aquestes pràctiques estan supervisades pels professionals de les entitats col·laboradores (tutors externs) i pel professorat de la Facultat (tutors acadèmics). No generen ni drets ni deures propis de la relació laboral.
Per a més informació consulteu les Guies Docents (ubicades dins la pestanya Pla d'estudis) de les assignatures.Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona