A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
 L'ESCOLA    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    FORMACIÓ CONTINUADA    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Escola de Prevenció i Seguretat Integral  Informació acadèmica  Pàgina formularis 

Formularis


Per formular qualsevol de les sol·licituds que es detallen a continuació, t'has d'adreçar a la Gestió Acadèmica del centre on estàs matriculat, o bé al centre on s'imparteixen els estudis corresponents.

Pots fer la teva sol·licitud de quatre maneres:

  1. personalment a la Gestió Acadèmica;
  2. per correu ordinari;
  3. per correu electrònic;
  4. per fax. 

 
Per formalitzar la sol·licitud hauràs de lliurar o trametre per correu a la Gestió Acadèmica, el formulari corresponent degudament emplenat i acompanyat de la documentació pertinent. En la majoria dels casos, els terminis de sol·licitud els fixa el calendari acadèmicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB, però hi ha tràmits on el calendari el marca el propi centre on es cursen els estudis.

 

Autorització presentació Treball Fi de Grau
Autorització presentació projecte Postgrau i Màster Propi
Certificat Acadèmic. Sol·licitud
Dades Bancàries. Alta, modificació
Dades Personals. Alta, modificació
Instància de sol·licitud o de recurs
Instruccions tramitació títol Escola Postgrau (Màsters propis)
Matrícula. Anul·lació. Sol·licitud
Matrícula. Modificació. Sol·licitud
Matrícula Cursos/Postgrau/Màster Propi. Sol·licitud
PreinscripcioCursos/Postgrau/MasterPropi.Sol·licitud
Reconeixement i/o Transferència. Sol·licitud
Reintegrament preu públic. Sol·licitud
Títols oficials. Sol·licitud
Títols propis. Sol·lictiud
Mapa del web Inici
2018 Universitat Autònoma de Barcelona