A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Llicenciatures  Lliure elecció  Reconeixement de crèdits 

Lliure elecció (estudis de diplomatura i llicenciatura)


L'objectiu dels crèdits de lliure elecció és oferir als estudiants la possibilitat d'una formació més multidisciplinària, més enllà del propi pla d'estudis. La lliure elecció permet la inclusió d'assignatures que no tenen cabuda al pla d'estudis, ja sigui per la seva novetat o per la seva especificitat.
Així mateix, les institucions externes a la UAB poden fer arribar les seves propostes perquè les activitats que organitzen es puguin reconèixer com a crèdits de lliure elecció.

D'altra banda, la UAB també reconeix com a crèdits de lliure elecció la tasca desenvolupada pels esportistes d'alt nivell que estudien a la Universitat fora de les aules, amb independència de si l'esportista aconsegueix o no un lloc destacat en les competicions.

Oferta d'assignatures
Proposta d'activitats
Assignatures de lliure elecció a Dret
Matrícula
 Reconeixement de crèdits 
Fonts

Quan l'activitat finalitzi, la institució et lliurarà un certificat que hauràs de dur a la Gestió Acadèmica per sol·licitar el reconeixement de crèdits. Cada centre marca el calendari per fer aquest tràmit.

Documentació relacionada
Crèdits de lliure elecció. Sol·licitud de reconeixement
Mapa del Web Inici Contactar
2015 Universitat Autònoma de Barcelona