A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Llicenciatures  Lliure elecció  Oferta d'assignatures  Tipus d'assignatures 

Lliure elecció (estudis de diplomatura i llicenciatura)


L'objectiu dels crèdits de lliure elecció és oferir als estudiants la possibilitat d'una formació més multidisciplinària, més enllà del propi pla d'estudis. La lliure elecció permet la inclusió d'assignatures que no tenen cabuda al pla d'estudis, ja sigui per la seva novetat o per la seva especificitat. Tanmateix, les assignatures de grau i màster no es podran reconèixer com a assignatures de lliure elecció.

Així mateix, les institucions externes a la UAB poden fer arribar les seves propostes perquè les activitats que organitzen es puguin reconèixer com a crèdits de lliure elecció.

D'altra banda, la UAB també reconeix com a crèdits de lliure elecció la tasca desenvolupada pels esportistes d'alt nivell que estudien a la Universitat fora de les aules, amb independència de si l'esportista aconsegueix o no un lloc destacat en les competicions.

Atès que els plans d'estudis anteriors a l'Espai Europeu d'Estudis Superiors, és a dir els estudis de diplomatura, llicenciatura i enginyeria, estan en ple procés d'extinció, la Comissió d'Afers Acadèmics del 24 de novembre del 2014 va fixar nous criteris d'aprovació de les activitats de lliure elecció.

Per al curs 2015/2016 només es podran aprovar les activitats presentades des dels centres que tinguin titulacions no extingides i adreçades als estudiants d'aquestes titulacions:

F      acultat o Escola Titulació
Facultat de Veterinària Llicenciatura en Veterinària
Escola d'Enginyeria Enginyeria Química
Enginyeria de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Facultat de Medicina Llicenciatura en Medicina
Facultat de Ciències Enginyeria Informàtica i Llicenciatura en Matemàtiques
Enginyeria Informàtica i Grau de Matemàtiques
Facultat d'Economia i Empresa Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i Llicenciatura en Dret

No s'aprovaran activitats adreçades a estudiants d'altres facultats i tampoc s'aprovaran activitats adreçades a tots els alumnes de la UAB.
 Oferta d'assignatures 
Proposta d'activitats
Assignatures de lliure elecció a Dret
Matrícula
Reconeixement de crèdits
Fonts
L'oferta

Podràs escollir els crèdits de lliure elecció entre: 

  • les assignatures que oferta la UAB (assignatures optatives del teu pla d'estudis, assignatures troncals, obligatòries i optatives d'altres plans d'estudis de la UAB);
  • les assignatures que corresponen a altres estudis oficials d'una altra universitat o de la UAB; 
  • les assignatures d'una titulació pròpia de la UAB o de les Mencions que s'oferten; 
  • les assignatures superades d'un pla d'estudis antic i que no tenen equivalència amb les assignatures del pla d'estudis nou al que s'equiparen; 
  • si has fet trasllat d'expedient, les assignatures que vas superar a la teva universitat d'origen i que no tenen equivalència amb assignatures del pla d'estudis de la UAB; o bé, les assignatures de lliure elecció que vas superar a la teva universitat d'origen;
  • les assignatures d'estudis oficials que hagis superat en una altra universitat en el marc d'un programa d'intercanvi que no tinguin equivalència amb el teu pla d'estudis.
Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona