A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Llicenciatures  Lliure elecció  Matrícula 

Lliure elecció (estudis de diplomatura i llicenciatura)


L'objectiu dels crèdits de lliure elecció és oferir als estudiants la possibilitat d'una formació més multidisciplinària, més enllà del propi pla d'estudis. La lliure elecció permet la inclusió d'assignatures que no tenen cabuda al pla d'estudis, ja sigui per la seva novetat o per la seva especificitat.
Així mateix, les institucions externes a la UAB poden fer arribar les seves propostes perquè les activitats que organitzen es puguin reconèixer com a crèdits de lliure elecció.

D'altra banda, la UAB també reconeix com a crèdits de lliure elecció la tasca desenvolupada pels esportistes d'alt nivell que estudien a la Universitat fora de les aules, amb independència de si l'esportista aconsegueix o no un lloc destacat en les competicions.

Oferta d'assignatures
Proposta d'activitats
Assignatures de lliure elecció a Dret
 Matrícula 
Reconeixement de crèdits
Fonts

Assignatures
Si vols cursar assignatures de lliure elecció ofertades per la UAB, te n'hauràs de matricular a la vegada que de la resta d'assignatures del teu pla d'estudis.

Activitats
Per poder-te matricular a les activitats aprovades per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, que donen dret a crèdits de lliure elecció, ho hauràs de fer a la institució que les organitzi.

Mapa del Web Inici Contactar
2015 Universitat Autònoma de Barcelona