A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Llicenciatures  Lliure elecció 
Què és?

Activitats o assignatures escollides a partir dels criteris estrictament personals de l'estudiant, que poden respondre als teus interessos de formació en un camp relacionat amb els teus estudis, a l'ampliació de coneixements en matèries alienes a aquest camp o a l'interès a estudiar matèries, encara que s'allunyin de la pròpia carrera, només pel plaer de fer una cosa diferent.
 
Què puc cursar?

1. Assignatures (es matriculen juntament amb les altres assignatures del teu pla d'estudis)

 • Assignatures proposades per la Facultat de Psicologia (Consulta-les aquí). 
 • Assignatures d'Universitat: Assignatures ofertades pels centres integrats, adscrits o vinculats a la UAB (Consulta-les aquí).
 • Assignatures virtuals
 • Assignatures compartides amb altres universitats: Assignatures incloses en els projectes Intercampus (requereixen preinscripció), Campus Global i Metacampus (Consulta-les aquí).
 • Assignatures Intracampus: Assignatures impartides en format virtual només destinades als estudiants de la UAB (Consulta-les aquí).
 • Assignatures de qualsevol altre pla d'estudis (menys les indicades al peu de pàgina) no adaptat a l'EEES (Consulta els diferents plans d'estudis aquí).
 • Assignatures optatives de la llicenciatura de psicologia matricules com a lliure elecció (hauràs de marcar-les com a tal quan realitzis la auto-matricula)
 • Assignatures optatives de la llicenciatura de psicologia impartides en anglès (pots sol·licitar el reconeixement de 1'5 crèdits extres com a activitats de lliure elecció):

26957 Learning and Individual Differences (grup 20)
26977 Social Communication (grup 50)
26980 Human and Artificial Intelligence (grup 10)

2. Activitats (Es matriculen a la institució on s'organitzin)
 • Activitats, no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials aprovades per la Comissió d'Estudis de Grau de la UAB (Consulta-les aquí).

En finalitzar l'activitat, la institució lliurarà a l'estudiant un certificat, amb el qual es podrà adreçar a la Gestió Acadèmica de la nostra Facultat per sol·licitar el reconeixement dels crèdits.

 
Has de tenir present:
 • La normativa de la Lliure Elecció.
 • Modificació de la normativa de crèdits de lliure elecció el 15 de juny de 2010 que deixa sense efecte l'article 5.1 de la normativa: en el cas de les titulacions de llicenciatura, enginyeria i diplomatura «els alumnes podran reconèixer un màxim de 2/3 parts dels crèdits de lliure elecció exigits en el pla d'estudis que cursa entre activitats incloses en l'apartat 7 de l'article 3».  Per tant, a partir de data 15/6/2010 els alumnes podran completar la totalitat dels crèdits de lliure elecció exigits en la seva titulació mitjançant assignatures o activitats reconegudes, sense cap tipus de limitació.
 • En cas de que t'interessin assignatures d'altres plans d'estudis, pots consultar als coordinadors de titulació corresponents sobre els prerequisits, dificultat, horaris, continguts més detallats...
 • En el cas d'assignatures que tenen continuïtat (primera i segona parts), valora l'opció de cursar-les senceres ja que, en cas contrari, poden tenir un interès, en molts casos, relatiu
 
Assignatures de la UAB que NO pots cursar si ets alumne de la llicenciatura de Psicologia
 
Facultat de Ciències de l'Educació
22013 Psicologia Evolutiva i de l'Educació
23142 Processos Psicològics Bàsics
23147 Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació
23480 Mètodes, Disseny i Tècniques d'Investigació Psicològica
23481 Processos Psicològics Bàsics
23482 Psicologia de la Personalitat
23483 Psicologia Social
23487 Psicologia de l'Educació

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
21059 Psicologia Social

Facultat de Ciències de la Comunicació
20656 Psicologia de la Percepció
20664 Introducció a la Psicologia

Facultat de Filosofia i Lletres (Llicenciatura d'Humanitats)
23282 Psicologia General

Facultat de Dret (Diplomatura de Relacions Laborals)
23097 Psicologia del Treball I
23110 Psicologia del Treball II
23122 Grups i Comunicació 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona