A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Horaris i exàmens   Horaris i aulari 2017-18 (graus) 
 Horaris i aulari 2017-18 (Graus) 
Info Màsters Oficials 2017-18

Horaris i aulari - curs 2017 / 2018


Tots els horaris són provisionals. Poden produir-se modificacions al llarg de tot el curs per motius acadèmics, logístics o administratius.

* Horaris complets de les titulacions (excel):

- Grau de Ciències Ambientals: horaris - 21 març / exàmens (1r i 2n sem) - 20 abril
- Grau d'Estadística Aplicada(2): horaris- 12 feb / exàmens (1r i 2n sem) - 5 març
- Grau de Física(3)horaris - 16 abril / exàmens (1r i 2n sem.) - 15 març
- Grau de Geologia(4) : horaris - 6 març / exàmens (1r i 2n sem) - 6 març
- Grau de Matemàtiques(5) : horaris - 12 feb / exàmens (1r i 2n sem) - 15 març
- Grau de Nanociència i Nanotecnologia(6):   horaris -12 abril 
                                                                          / exàmens (1r i 2n sem) - 20 abril
- Grau de Química(7):
         horaris grup 1, torn matí -  12 abril
         horaris grup 2, torn tarda - 12 abril
         exàmens (1r i 2n sem) - 20 abril

Podeu consultar també el vostre horari a l'enllaç Consulta d'horaris de l'apartat 'Serveis'.

* Aulari :

Podeu consultar les aules on es realitzarà la docència de cada sessió a Consulta d'horaris, apartat 'Serveis'.

La docència d'una assignatura pot fer-se en diferents aules durant el semestre. Consulteu periòdicament l'aulari assignat a Consulta d'horaris.

Pràctiques de laboratori.- El professorat us informarà de les ubicacions dels laboratoris experimentals de cada assignatura.

* Informacions d'interès :

Graus diversos.-
Horari assignatura 100092 Temes de ciència actual (28 nov).

(2) Grau d'Estadística Aplicada.-
La docència de l'assignatura 103176 Temes de Biociència i Ciència es fa conjuntament amb 100092 Temes de ciència actual .
100133 Gestió Financera.- La docència es fa a l'assignatura 102329 Finances I del Grau de la Facultat d'Economia i Empresa (grup 4).
103168 Salut Pública.- La docència es fa a l'assignatura 103262 Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut Pública del Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments.

(3) Grau de Física.-
100145 Iniciació a la física experimental.- Les sessions de laboratori i seminari es realitzaran dins de l'horari reservat per teoria. El professorat concretarà les sessions al llarg del curs.

100184 Física de nanomaterials.- El professorat concretarà les sessions de laboratori al llarg del curs, dins l'horari reservat per pràctiques d'aula.

100186 Física de radiacions.- El professorat concretarà les sessions de laboratori al llarg del curs, dins l'horari reservat per pràctiques d'aula.

100187 Electrònica.- El professorat concretarà les sessions de laboratori al llarg del curs, dins l'horari reservat per pràctiques d'aula.

Grau de Física + Matemàtiques.-
Vegeu l'organització dels grups de docència aquí.

Grau de Física + Química.-
Vegeu l'organització dels grups de docència aquí.

100152 Equacions diferencials.- Es realitzarà durant el segon semestre. El professorat concretarà les sessions de pràctiques d'aula al llarg del curs, dins l'horari reservat per teoria (veure Consulta d'horaris).

(4) Grau de Geologia.- Aulari sessions Aval-Tut amb aulari (12  abril).

(5) Grau de Matemàtiques.-
100124 Sèries temporals.- Docència a 103204 Sèries Temporals i Predicció del Grau d'Estadística Aplicada, 3r curs.

100125 Investigació operativa.- Docència a 103194 Optimització i Processos Estocàstics del Grau d'Estadística Aplicada, 2n curs.

100128 Inferència estadística.- Docència a 103206 Inferència Estadística II del Grau d'Estadística Aplicada, 2n curs.

(6) Grau de Nanociència i Nanotecnologia.-

103278 Gestió de Projectes Cientificotècnics.- La docència es fa a l'assignatura 102760 Gestió de Projectes del Grau d'Enginyeria Informàtica.

(7) Grau de Química.-
La docència de l'assignatura 104053 Temes de Ciència Actual es fa conjuntament amb 100092 Temes de ciència actual .
102500 Economia i gestió empresarial.- La docència es fa a l'assignatura 103813 Organització i Gestió d'Empreses del Grau d'Enginyeria Química. 

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona