A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Guia de l'estudiant 
Fotografia Guia Estudiant Facultat de Medicina

Guia per estudiants de la Facultat de Medicina
 
Aquesta guia està pensada com a eina de consulta per a tots els estudiants que cursen estudis a la nostra Facultat i adreçada especialment als estudiants que s'incorporen per primera vegada a la Facultat.

Trobareu de forma ordenada els enllaços que us portaran als temes més importants o que requereixen un coneixement precís, des dels horaris al règim de permanència (convocatòries), passant per les associacions o el consell d'estudiants.

També trobareu el calendari acadèmic i les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat o de representació, com l'equip de deganat o els coordinadors de titulació.

Esperem que us sigui útil i en tot cas podeu escriure els vostres suggeriments a ga.medicina@uab.cat

L'equip de Deganat

Els Estudis

Graus de la Facultat
Fisioteràpia (Grau EES-UAB)
Infermeria (Grau EES-UAB)
Medicina (Grau EES-UAB)
Medicina (Grau UAB-UPF)

Llicenciatura en Medicina
Medicina (Llicenciatura de 1r i 2n cicles UAB)
Calendari Extinció Llicenciatura en Medicina
Taula Incompatibilitats Llicenciatura en Medicina
Lliure elecció

Màsters Oficials de la Facultat
Farmacologia
Investigació clínica Aplicada en Ciències de la Salut
Cronicitat i Dependència
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Iniciació a la Recerca en Salut Mental
Salut Pública
Retina
Recerca i Innovació en Cures Infermeres


Programes de Mobilitat
Erasmus estudi
Erasmus màster
Erasmus pràctiques
Programa propi
Programa propi UAB màster
Programa propi pràctiques
SICUE/SENECA
Programa DRAC


L'Agenda
Calendari Acadèmic Curs 2015-2016
Calendari de Tràmits administratius 2016-2017

La Facultat
Degà i el seu Equip
Coordinadors de Titulació
Consell d'Estudiants
Unitats Docents

Serveis de la Facultat
Suport Logístic i Punt d'Informació
Gestió Acadèmica
Biblioteques de Medicina
Centre de Recursos Docents (CRD)
Servei d'Informàtica Distribuïda (SID)
Sala de Dissecció i Osteoteca
Donació del cos a la UAB
Altres serveis: copisteria, llibreria-quiosc i restauració
Departaments
Campus Virtual

Informació Acadèmica
Horaris i aules de les classes de Grau
Horaris i aules dels Graus

Calendari d'exàmens
Calendari d'exàmens dels Graus

Normativa
Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Estudiants de Grau i Màster)
Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Llicenciatures i Diplomatures)
Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Alumnat que hagi accedit a la UAB abans del curs 2004-2005)

Seguretat i Salut
Seguretat i Salut

Accesos i Plànols
Accesos i Plànols

 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona