A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau medicina  Pràctica clínica assistencial iv i v 
Informació General
Pràctica Clínica Assistencial I
Pràctica Clínica Assistencial II
Pràctica Clínica Assistencial III
 Pràctica Clínica Assistencial IV i V 

Pràctica Clínica Assistencial IV i V


 • OBJECTIUS I RECOMANACIONS

Guia docent Pràctica Clínica Assistencial IV
Guia docent Pràctica Clínica Assistencial V
 


 • ON FER LA PRÀCTICA CLÍNICA ASSISTENCIAL


A la UDH

A la teva Unitat Docent Hospitalària

Descripció

Per impartir els seus ensenyaments de l’àmbit clínic, la UAB té establerts uns concerts amb diverses institucions sanitàries. Així, es defineixen les Unitat Docents Hospitalàries de la Facultat de Medicina i es concreten 5 hospitals que d’aquests concerts, els hospitals i centres inclosos, esdevenen els Hospitals Universitaris de la UAB. Son l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Vall d’Hebron, el Parc de Salut Mar,l’Hospital Germans Trias i Pujol i El Consorci Sanitari del Parc Taulí.

Cada alumne ha estat assignat a una d’aquestes Unitats Docents Hospitalàries i és en cadascun dels Hospitals Universitaris corresponents el lloc on preferentment s’han de desenvolupar els seus ensenyaments teòrics i pràctics i concretament les Pràctiques Clíniques Assistencials IV i V del sisè curs del Grau de Medicina.

Informació sobre el procediment


Terminis i Procediment (consulta la teva UDH)

A part d'aquests centres també es poden fer pràctiques clíniques en altres institucions que inclouen:

1)  Centres amb conveni amb la UAB
2)  Centres inclosos en programes de Mobilitat General (Erasmus, Propi i Sicue)
3)  Centres inclosos en programes de Mobilitat  Erasmus i Propi Pràctiques)


Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.


Centres amb conveni a la UAB

Descripció

Complementant l'oferta dels Hospitals Universitaris esmentats en l’apartat anterior, la UAB té també convenis amb diverses institucions sanitàries per tal que els alumnes també hi puguin desenvolupar les pràctiques clíniques.

Pel fet de realitzar-se en centres que no estan inclosos en els concerts que defineixen les Unitats Docents Hospitalàries, aquestes pràctiques tenen la consideració de pràctiques externes i estan regulades per una normativa específica que a part dels convenis marcs amb les institucions també requereix de convenis específics per a cada alumne.

Els centres amb conveni es revisen periòdicament, per ajustar-los a les necessitats de la Facultat de Medicina, en general a instàncies de la coordinació de cada Unitat Docent i sempre que compti amb un nombre mínim d’alumnes que hi puguin estar interessats, o a petició de les diverses Institucions Sanitàries.

Aquestes rotacions estan condicionades a l'oferta anual dels esmentats centres, s’autoritzen des de cada Unitat Docent i es coordinen de forma centralitzada per a tota la Facultat des de la Gestió Acadèmica.

El circuit de gestió, i calendari d’aquest procés s’ha presentat a la Facultat i és publicarà al web.

D’acord amb els criteris generals establerts en les guies docents, cadascuna de les rotacions serà avaluada pel tutor responsable a cada una de les institucions on s’hagi realitzat les pràctiques corresponents .

Les proves generals de les ACOES s’inclouen conjuntament amb tots els alumnes que han cursat l’assignatura a la Unitat Docent.

Informació sobre el procediment

 • Terminis (veure el calendari complert a "Procediment")
  • Mitjans febrer-Reunió amb alumnes de 5è
  • 20/03/2018 - Presentació de l’oferta externa de places, serveis i períodes.
  • Del 3 al 8 d'abril de 2018 - Sol·licitud de places dels alumnes
  • 25 de maig de 2018 - Comunicació de les assignacions a alumnes i hospitals
 • -Procediment
 • -Institucions amb convenis

Presentacions

Documents

Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.

Mobilitat General (Erasmus, Propi i SICUE)

Descripció

La UAB també té establerts un convenis, tancats, amb diverses institucions per tal que els alumnes puguin desenvolupar assignatures en aquestes universitats, entre les quals pot haver-hi la possibilitat de fer assignatures de pràctica clínica assistencial.

En virtut d’aquest convenis es defineixen uns programes d’intercanvi que són:

Erasmus (Europa)
Propi (Resta del món)
Sicue (Espanya)

El circuit de gestió, i calendaris, són els generals i estan publicats a la web de la UAB i a la web de la facultat, a l’apartat d’intercanvis.

Els centres amb conveni es revisen periòdicament, per interès general de la Facultat de Medicina, habitualment a instàncies del coordinador d’intercanvis del Grau de Medicina o a petició de la universitat de destí.

D’acord amb la oferta i les preferències dels alumnes es pot cursar la totalitat d’una assignatura i d’acord amb el programa ser avaluats per la universitat de destí, sempre que inclogui explícitament una prova de la modalitat ACOE (Avaluació de Competències Objectiva, Externa) i si no és així aquesta part de l’avaluació caldrà fer-la conjuntament i en la mateixa convocatòria amb tots els alumnes que han cursat l’assignatura a la Unitat Docent.


Informació sobre el procediment

Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.


Erasmus i Propi Pràctiques

Descripció

Complementant la oferta anterior orientada a cursar tota una assignatura completa, els programes Erasmus i Propi (Europa i resta del món) permeten també la possibilitat de fer pràctiques (no assignatures completes) a qualsevol institució, sense la necessitat de conveni previ. Cal assenyalar que actualment no existeix un programa SICUE Pràctiques, per la qual cosa no és possible l’intercanvi per a la realització de pràctiques, en el marc d’aquest programa, dins l’Estat Espanyol.

El circuit de gestió està publicat a la web de la facultat, a l’apartat d’intercanvis, i en línies generals requereix de l’acceptació de la institució de destí, d’un primer vist-i-plau del coordinador de pràctiques de la Unitat Docents Hospitalària, i del vist-i-plau final del coordinador d’intercanvis del Grau de Medicina.


Informació sobre el procediment


Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.

Centres amb conveni amb la UAB
Mobilitat General
Erasmus i Propi Pràctiques

A la teva Unitat docent hospitalària


Descripció
Per impartir els seus ensenyaments de l’àmbit clínic, la UAB té establerts uns concerts amb diverses institucions sanitàries. Així, es defineixen les Unitat Docents Hospitalàries de la Facultat de Medicina i es concreten 5 hospitals que d’aquests concerts, els hospitals i centres inclosos, esdevenen els Hospitals Universitaris de la UAB. Son l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Vall d’Hebron, el Parc de Salut Mar,l’Hospital Germans Trias i Pujol i El Consorci Sanitari del Parc Taulí.

Cada alumne ha estat assignat a una d’aquestes Unitats Docents Hospitalàries i és en cadascun dels Hospitals Universitaris corresponents el lloc on preferentment s’han de desenvolupar els seus ensenyaments teòrics i pràctics i concretament les Pràctiques Clíniques Assistencials IV i V del sisè curs del Grau de Medicina.


Informació sobre el procediment

Terminis i Procediment (consulta la teva UDH)


A part d’aquest centres també es poden fer pràctiques clíniques en altres institucions que inclouen:
1)      Centres amb conveni amb la UAB
2)      Centres inclosos en programes de Mobilitat General (Erasmus, Propi i Sicue)
3)      Centres inclosos en programes de Mobilitat  Erasmus i Propi Pràctiques)
Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona