A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau infermeria  Horaris 

Pràcticum Grau d'Infermeria


Descripció general
Qüestions prèvies
Procés
Riscos laborals
Responsabilitats
Responsabilitats alumnes
 Horaris 
Centres de pràctiques

Horaris


DURADA I HORARIS DEL PRÀCTICUM
 
La durada dels pràcticums consta en la guia de cada assignatura i es publica en el calendari de cada curs. Els horaris són els que estableix la infermera assistencial de cada centre assistencial i sociosanitari, de tal manera que un estudiant canvia d’horari segons el pràcticum que fa. 
Horaris:
— Horaris en dies alterns (dilluns, dimecres i divendres o dimarts, dijous i dissabtes) : de 7:30- 20:30 h. 
— Horaris de matí, de 7:30 a 15:30 h o de 7 a 14 h (segons els serveis).
— Horaris de tarda, de 14 a 22 h. 
— Horaris de 7 hores amb torns variables: alguns dies al matí i altres a la tarda.
 
L’estudiant ha de complir l’horari complet de pràctiques planificat tal com les empreses demanen a les infermeres assistencials. No complir l’horari (arribar tard i sortir abans d’hora) suposa suspendre l’assignatura.
Tal com passa a la pràctica professional, al llarg dels recorreguts dels pràcticums hi podria haver variabilitat de torns amb la finalitat de garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

SOL·LICITUD HORARI TORN PRÀCTICUM
Hi haurà dos períodes de sol·licitud, una al setembre i una altra al desembre, per tal que els estudiants puguin demanar els horaris de pràctiques perquè puguin compaginar el pràcticum amb les situacions que es contemplen a la universitat. Aquesta petició no és vinculant sinò que es valora com prioritari el recorregut formatiu de l'estudiant.
 
REUNIONS PRÈVIES INFORMATIVES
Per obtenir un assessorament correcte respecte al seguiment i l’avaluació de la pràctica, és obligatori assistir a les reunions prèvies informatives de cada pràctica (planificades als calendaris de cada curs). Aquells estudiants que no assisteixin a aquesta reunió se’ls resta 0,5 punts de la nota final del pràcticum.

 

Sol·licitud horari pràctiques per incompatibilitat laboral
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona