A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau fisioteràpia  Normativa 

Pràcticum Grau de Fisioteràpia


Descripció general
Qüestions prèvies
Procés
 Normativa 
Horaris
Centres de pràctiques

Responsabilitats


Responsabilitat pels alumnes:
Com a futurs fisioterapeutes, hi ha una sèrie d’aspectes i actituds que l’alumne ha de tenir en compte des d’un bon inici, per desenvolupar correctament la seva feina.

Assitència i puntualitat:

 • L’assistència a les pràctiques clíniques és obligatòria. i les absències repercutiran negativament en la nota final.
 • Les faltes d’assistència s’han de justificar, i s’han de comunicar immediatament a la responsable de pràctiques del centre o en el seu defecte a la coordinadora de pràctiques. També cal informar al fisioterapeuta responsable.
 • Les faltes d’assistència s’hauran de recuperar.
 • L’alumne ha de signar a diari el full de control d’assistència que romandrà a cadascú dels centres de pràctiques.
 • L’alumne ha de ser puntual, arribant als serveis amb l’uniforme posat a l’hora assenyalada.
 • Cada alumne ha de fer les pràctiques en el torn que se li ha assignat. En cas que no pugui, ho haurà de comunicar a la coordinadora de pràctiques amb antelació.


Aspectes físic i higiene personal

Com a professionals sanitaris, s’há d’oferir sempre una imatge adequada:

 • Portar l’uniforme complert, net i planxat.
 • Portar calçat adequat.
 • La identificació personal que acredita com a estudiant de la UAB, s’ha de portar durant totes les estades clíniques.
 • En cas de portar colònia o perfum, han de ser suaus per tal de no molestar els qui ens envolten.
 • Cal evitar portar polseres i anells.
 • Les ungles han d’estar curtes i sense pintar.
 • El cabell llarg s’ha de recollir.
 • Portar la barba curta i ben arreglada.
 • No està permès fumar durant les estades clíniques, sinó és en zones permeses pel centre.
 • En cas de dubte, consultar al fisioterapeuta del centre si cal alguna protecció especial (mascareta, guants, bata,…) per algun tractament en concret.
 • Està totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils durant les estades clíniques.

 
Actitud

 • S’ha de parlar al pacient i a la seva família amb respecte.
 • En presència del malalt, no fer comentaris sobre la patologia i/o tractament, ni al professional ni al malalt. Els comentaris sobre l’estat de salut del malalt es faran en privat al fisioterapeuta i mai davant del pacient.
 • No es pot pendre cap decisió o iniciativa sense la supervisió del fisioterapeuta responsable.
 • És important integrar-se dins de l’equip i participar de les activitats proposades.
 • L’estudiant és responsable del seu procés d’aprenentatge.

Confidencialitat de la història clínica

 • L’ús indegut o sense motius justificats de la història clínica pot tenir greus conseqüències legals.
 • No es pot fer ús de la informació del malalt sense l’expressa autorització del fisioterapeuta responsable.
 • En el cas de necessitar informació, documentació, etc…, continguda a la història clínica, s’haurà de demanar al fisioterapeuta i en cap cas es podrà copiar o fer-ne ús sense la seva autorització.
 • Al començament de les pràctiques, l’estudiant ha de signar un document de confidencialitat que ha de lliurar secretaria de Gestió Acadèmica i que es troba disponible a l’enllaç següent.
 • No es pot identificar la persona atesa ni els professionals amb les seves dades en cap treball o document del pràcticum.


Situació de gestació
Es recomana que l’estudiant comuniqui la seva situació al coordinador del pràcticum corresponent amb la finalitat d’adaptar el lloc de pràctiques.
L’estudiant ha de conèixer la normativa del centre assistencial i aplicar-la. En cas de no aplicar-la, la responsabilitat és de l’estudiant.
 
Problemes de salut i intervencions quirúrgiques
Si un estudiant pateix un problema de salut que l’inhabilita per cuidar les persones ateses, no pot fer les pràctiques. Per poder començar-les o continuar-les cal que presenti un certificat mèdic que l’autoritzi a fer-les.
 
Responsabilitat dels tutors externs de pràctiques:

 • El fisioterapeuta serà responsable de l’alumne que tingui al seu càrrec i haurà de combinar les funcions docents amb la seva activitat laboral.
 • Facilitarà la integració d l’alumne dins l’equip de treball i li permetrar aplicar coneixements teòrics dins la pràctica clínica.
 • Avaluarà l’alumne mitjançant un qüestionari facilitat per la UAB.

Responsabilitat responsable de centres:

 • Informarà de les possibles incidències que puguin aparèixer durant les EC al coordinador del Pràcticum corresponen.
 • Vetllar per la correcta distribució dels alumnes dacord amb el curs dels alumnes.
 • Assegurar que els alumnes estiguin en àrees i equips on puguin adquirir els coneixements previstos.
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona