A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau fisioteràpia  Cartacterístiques del tfg 

Treball Fi de Grau Fisioteràpia


Diagrama del procés de TFG al Grau de Fisioteràpia

Descripció general
Etapes del Treball Fi de Grau
 Cartacterístiques del TFG 
Responsabilitats
Dipòsit digital
Calendari

Característiques del TFG


L’extensió pot variar en funció del tipus de treball, però es recomana que l’extensió del treball no sigui superior a 5-20 pàgines de 30 línies a doble espai (font Arial punt 11; 4200 paraules, 25560 caràcters amb espais). Es poden presentar fins a 4 figures i cinc taules que siguin molt demostratives i continguin per si mateixes un missatge didàctic.

Les unitats de mesura s’han de presentar en el sistema internacional (SI). És necessari adjuntar un resum (abstract) en castellà o català, i en anglès amb una extensió màxima de 300 paraules.  Els fulls han d’estar numerats correlativament a la part inferior central. Les referències bibliogràfiques es presentaran segons l’ordre d’aparició en el treball amb la corresponent numeració correlativa. En el treball constarà sempre la numeració de la cita en número volat segons els “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas” elaborats pel “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (Med Clin (Barc). 1997;109:756-63)”. Actualitzacions disponibles en: http://www.icmje.org

Els noms de les revistes s’han d’abreviar d’acord amb l’estil utilitzat a l’Index Medicus/ Medline: ‘‘List of Journals Indexed’’ que s’inclouen tots els anys en el número de gener de l’Index Medicus, també disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
S’ha d’evitar, si és possible, incloure com a referències bibliogràfiques llibres de text i actes de reunions mèdiques. Les referències bibliogràfiques s’han de comprovar per comparació amb els documents originals, indicant sempre les pàgines inicial i final de la cita.

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona