A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA  
 Facultat de Traducciˇ i d'Interpretaciˇ  Llicenciatures  Convocat˛ria extraordinaria de febrer 


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE FEBRER

CURS 2013/2014


Requisits:

Podràs sol·licitar aquesta convocatòria si:

a) Et queden 40 crèdits pendents, com a màxim, per finalitzar els estudis. Només 20 d'aquests crèdits podran correspondre a docència del segon semestre.
b) Vols accedir al 2n cicle d'uns estudis, o a uns estudis de només 2n cicle, i et queden 20 crèdits pendents per superar el 1r cicle dels estudis que li donen accés.

La teva sol·licitud haurà d'abastar totes les assignatures pendents de superar del segon semestre, excepte el projecte final de carrera.

Les assignatures per les quals facis la sol·licitud, no hauran d'haver estat matriculades per primera vegada dins del mateix curs acadèmic, excepte el projecte final de carrera.

Quan formalitzis la sol·licitud, hauràs d'indicar a quina de les dues convocatòries ordinàries restants et vols presentar, en cas que no superis l'examen de la convocatòria extraordinària.Lloc de la sol·licitud:

L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica de la FTI i adreçar-la al deganat. Cal que demaneu cita prèvia a través del següent enllaç o a l'ordinador del vestíbul de la Gestió Acadèmica.


Termini:

Del 4 de novembre al 5 de desembre de 2013


Documentació que cal presentar:

- Formulari de sol·licitud (original i còpia).
- Document acreditatiu del nombre de crèdits de lliure elecció matriculats fora de la programació docent de la UAB, si és el cas.
- Document acreditatiu d'haver superat les pràctiques, si és el cas
.


Observacions:

Assignatures anuals
Als efectes del còmput de crèdits del segon semestre, les assignatures anuals comptaran amb el 50% del seu nombre de crèdits.

Pràctiques externes
Els crèdits corresponents a les pràctiques en institucions no comptaran als efectes d'aquests límits, sempre que te n'hagis matriculat i els hagis superat.

Finalització dels estudis
Si et queden per superar 40 crèdits com a màxim per finalitzar els estudis (dels quals només 20 poden correspondre a docència del 2n semestre), però no te n'has matriculat de tots, pots accedir a aquesta convocatòria si acredites que estàs matriculat d'activitats no docents que puguin ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.Formularis i normatives relacionatsNOU 27/01/12 Calendari exÓmens convocat˛ria extraordinÓria de febrer
Convocat˛ria ExtraordinÓria de Febrer. SolĚlicitud
- Normativa aplicable als estudis regulats segons plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Inici Mapa web
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona