A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis (estrangers no ue)  Informació específica facultat psicologia 
Informació general
 Informació Específica Facultat Psicologia 

Informació Específica Facultat de Psicologia


Accés a estudis de Grau per Convalidació d'Estudis Estrangers - Curs 2018/19
 

 Poden sol·licitar l'admissió:

-Les persones amb estudis estrangers totals o parcials i que no han obtingut l'homologació dels seus estudis, no procedents de sistemes educatius de la UE o d'altres estats amb acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat  (Veieu la Normativa relacionada a "Document I" i "Document II") 

Places ofertades:

-Grau en Psicologia: 4
-Grau en Logopèdia: 1

Calendari:

-Presentació de sol·licitud d'admissió: de l'1 de març al 3 d'abril de 2018
-Data límit per lliurar la documentació complementària: 6 d'abril de 2018
-Data de resolució: 8 de juny de 2018
-Publicació de la resolució: 15 de juny de 2018
-Data prevista per la matriculació: setembre de 2018 
-Inici de classes: setembre de 2018

Requisits i documentació a presentar:

- Un dels requisits és que es convalidin un mínim de 30 crèdits i un màxim de 180 de la titulació per a la qual sol·licites l'admissió.

 

- A efectes de la convalidació de crèdits i de la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions obtingudes fins al moment en què finalitza el termini de sol.licitud.

- En cas que a l'expedient acadèmic previ hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més, no pots accedir als estudis.

Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:

- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

La documentació a presentar és la següent:

- Formulari de sol·licitud.
- Comprovant original del pagament del preu públic en concepte d'estudi d'expedient acadèmic que són 54,54€ (27,27€ Família Nombrosa General).
- Document acreditatiu de gratuïtat (Família Nombrosa, Discapacitat +33%, Víctimes de Terrorisme o Violència de Gènere expedit per les autoritats espanyoles.
- Escrit de motivació.
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Certificat acadèmic personal.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen.
- Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
- Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
- Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Observacions:

-L'adjudicació de les places es farà d'acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i comprovant, també , que compleixen els requisits d'accés.

-En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

 Resolució:

- Consulta la resolució del Grau en Psicologia
- Consulta la resolució del Grau en Logopèdia

Atès que la Llei de Protecció de Dades Personals no permet la publicació a la web de nº de DNI ni noms,  haureu de consultar la resolució mitjançant la còpia de la vostra sol·licitud de canvi d'estudis, on consta la data de presentació i el nº de registre d'entrada.

En cas que hagueu perdut la còpia de la vostra sol·licitud, podeu enviar un mail a ga.psicologia@uab.cat amb el vostre DNI escanejat i us facilitarem les dades necessàries per consultar la resolució.

Per obtenir més informació:

Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia:

-Telèfon: 93.581.18.55
-Correu electrònic: ga.psicologia@uab.cat
-En persona: Sol·licitant cita prèvia a la web http://www.uab.cat/psicologia

Formulari de Sol.licitud d'Accès per Canvi d'Estudis
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona