A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis estrangers 
 Informació pròpia de la Facultat de Medicina 
Convalidació d'estudis (estrangers)

Informació pròpia de la Facultat - Curs 2017-18


Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

-Ja pots consultar els criteris i les places per al curs 17/18.

-Documentació:
 • Fotocòpia, compulsada o acompanyada de l’original, del Document Nacional d’Identitat/Passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti la data de publicació en el BOE i el segell del centre.
 • Càlcul de notes mitjanes equivalents d'estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel MECD (en el cas d’estudis estrangers).
 • Comprovant original del pagament del preu públic (El preu actual de la taxa de estudi d'expedient és de 54,54 euros)
 • Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si és el cas.
 • Escrit de motivació de la sol·licitud.
 • Documentació dels estudis previs reconeguts (certificat, programes, pla d’estudis)

-Terminis:
 • El termini per presentar la sol·licitud d'accés per al curs 2017/2018 serà de l'1 al 31 de març de 2017.
 • Per entregar la sol·licitud presencialment s'haurà de demanar cita prèvia.  També es pot fer arribar per correu postal certificat a la següent adreça: Gestió Acadèmica - Facultat de Medicina - Av. de Can Domènech s/n -08193 Bellaterra
 • La resolució es publicarà el 16 de juny de 2017.
Resolució Accés Convalidació Estudis Estrangers 17-18
Resolució oferta places i criteris admissió per convalidació d'estudis estrangers
Formulari sol·licitud accés per convalidació d'estudis estrangers
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona