A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Canvi d'estudis (estudis universitaris espanyols i de la ue o països amb conveni) 
 Informació pròpia de la Facultat de Medicina 
Canvi d'estudis (estudis universitaris espanyols i de la UE o països amb conveni)

Informació pròpia de la Facultat - Curs 2018-19


Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

-Ja pots consultar els criteris i les places per al curs 18/19.

-Documentació:
 • Fotocòpia, compulsada o acompanyada de l’original, del Document Nacional d’Identitat/Passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna.
 • Nota d’accés als estudis (PAAU) o el document acreditatiu corresponent.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti la data de publicació en el BOE i el segell del centre.
 • Càlcul de notes mitjanes equivalents d'estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel MECD (en el cas d’estudis estrangers).
 • Comprovant original del pagament del preu públic (Actualment l'import de la taxa és de 54,54 €).
 • Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si és el cas.
 • Escrit de motivació de la sol·licitud.
 • Documentació dels estudis previs reconeguts (certificat, programes, pla d’estudis)

-Terminis:
 • El termini per presentar la sol·licitud d'accés per al curs 2018/2019 serà de l'1 al 30 de març de 2018.
 • Per entregar la sol·licitud presencialment s'haurà de demanar cita prèvia. També es pot fer arribar per correu postal certificat a la següent adreça: Gestió Acadèmica - Facultat de Medicina - Av. de Can Domènech s/n -08193 Bellaterra
 • Cal tenir present que la Gestió Acadèmica estarà tancada del 23 de març al 2 d'abril per tant, cal que la sol·licitud es presenti presencialment abans d'aquesta data o, que s'envii per correu certificat, abans del 30 de març de 2018.
 • La resolució es publicarà el 15 de juny de 2018.
Resolució oferta places i criteris admissió per canvi d'estudis
Formulari sol·licitud accés Grau MEDICINA per canvi d'estudis
Formulari sol·licitud accés Grau INFERMERIA per canvi d'estudis
Formulari sol·licitud accés Grau FISIOTERÀPIA per canvi d'estudis
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona