A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Accés des de preinscripció  Majors de 25 anys 
Batxillerat
CFGS
Batxillerat Internacional
 Majors de 25 anys 
Majors de 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris

Majors de 25 anys


Requisits d'accés

  • Tenir 25 o més anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
  • No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.

Estructura de la prova

Fase general: és obligatòria i consta de quatre exercicis.

  1. Comentari de text. La prova consisteix a comentar dos textos: un en llengua catalana i l’altre en llengua castellana. Ambdues parts es poden respondre en català o en castellà.
  2. Llengua estrangera (alemany, francès, anglès, italià o portuguès). La prova consisteix a respondre deu preguntes (vuit d'objectives i dues d'obertes), a partir de la lectura i la comprensió d’un text donat. Les respostes s’han de redactar obligatòriament en la llengua triada per fer la prova.
  3. Llengua castellana. A partir d’un text, la persona candidata ha de respondre vuit preguntes, set de tipus objectiu i una pregunta oberta. Cal respondre tots els exercicis obligatòriament en castellà.
  4. Llengua catalana. A partir d’un text, la persona candidata ha de respondre vuit preguntes, set de tipus objectiu i una pregunta oberta. Cal respondre tots els exercicis  obligatòriament en català.


Fase específica: també és obligatòria. L'estudiant ha de triar l'opció que coincideixi amb la branca de coneixement en la qual s'inscriu el grau que vol cursar i, d'aquesta opció, l'estudiant només ha d'examinar-se de 2 matèries.

  • Assignatures de la fase específica: Biologia, Dibuix Tècnic, Economia de l'Empresa, Estadística, Filosofia, Física, Geografia, Història Contemporània, Història de l'Art, Literatura, Matemàtiques, Química.


Recorda que, si aproves una de les fases, la nota manté la validesa durant un període de 2 anys (l'actual de la prova i el següent), temps durant el qual et pots preparar i presentar-te de l'altra.

Nota d'admissió

La qualificació de la fase general és la mitjana aritmètica dels quatre exercicis; i la de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits. La qualificació de cada fase és vàlida per a la convocatòria següent si és igual o superior a 5.

La nota d'accés és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i en l'específica. Per poder fer la mitjana, la nota de cada fase ha de ser igual o superior a 4. Cal tenir en compte que la nota d'admissió que resulti ha de tenir un valor mínim de 5 i un valor màxim de 10.


Convocatòries

Les proves es convoquen un cop a l’any, i cada persona candidata disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Un cop superades, la persona candidata es pot tornar a presentar en edicions posteriors per tal de millorar la qualificació. La universitat tindrà en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.


Matrícula

El termini per formalitzar la matrícula a les universitats catalanes és del 15 al 28 de febrer de 2017 (ambdós inclosos), a http://accesnet.gencat.cat, per a qualsevol de les universitats públiques de Catalunya o la Universitat de Vic.

Data de les proves: 22 d'abril la fase general i 29 d'abril la fase específica.

Per a l’accés de més grans de 25 anys es tenen reservades un 3 % de les places de cada titulació de grau.

Més informació

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona