A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Accés des de preinscripció  Cfgs 
Preinscripció 2016-2017
Batxillerat
 CFGS 
Batxillerat Internacional
Majors de 25 anys
Majors de 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris

Titulacions que donen dret a aquest accés

  • Tècnic superior de FP.
  • Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.
  • Tècnic esportiu superior.
  • Titulacions equivalents a les anteriors.

Accés

Els alumnes que tinguin alguna de les titulacions relacionades més amunt, podran accedir a estudis universitaris de Grau sense fer cap prova d'accés. La nota mitjana de l'expedient del cicle formatiu (sobre 10) equivaldrà a la nota d'admissió de la fase general.
Podran millorar la seva nota d'admissió mitjançant la fase específica. El contingut de la prova serà el que s'hagi establert per a les matèries de modalitat de 2n de batxillerat i l'examen serà el mateix que pels estudiants de batxillerat.

Nota d'admissió

La nota d'admissió a la universitat serà la mitjana de l'expedient del cicle formatiu més la nota obtinguda en la fase específica. Serà d'un mínim de 5 a un màxim de 14.
Es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = NMC + (a * M1) + (b * M2)

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica.
a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 - 0,2)

Per tant, l'estudiant obté una nota d'admissió diferent per cada títol de Grau i Universitat on sol·liciti ser admès.

Comparativa del model antic amb el model nou

 ABANS

ARA

Només es podia accedir a estudis associats al cicle cursat.
En l’accés a estudis de grau, tenien preferència els alumnes que havien cursat uns cicles formatius concrets.

Es podrà accedir a totes les titulacions des de qualsevol cicle.

La nota d’admissió a la universitat era la nota mitjana del cicle formatiu.

La nota d’admissió a la universitat serà la mitjana de l’expedient del cicle formatiu més les dues millors qualificacions de la fase específica.
El paràmetre de ponderació serà de 0,1, o de 0,2 en les matèries que la universitat consideri més adients per a la titulació demanada.

Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona