A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Accés des de preinscripció 
 Preinscripció 2016-2017 
Batxillerat
CFGS
Batxillerat Internacional
Majors de 25 anys
Majors de 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris
Accés al Grau en Estudis d'Àsia Oriental

Accés per preinscripció universitària al grau de Traducció i Interpretació


PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017
 
GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
 

Preinscripció:
 
La preinscripció universitària s'ha de formalitzar a través d’internet https://accesnet.gencat.cat entre el 6 de juny i l'1 de juliol de 2016.

Grau de Traducció i Interpretació (alemany i francès):
 
El nivell requerit per a l’accés al Grau en Traducció i Interpretació (alemany i francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació Alemany i Francès estan convocades a passar una tutoria:

Alemany i francès: 20 de juny a les 9.30 hores

Lloc: Aula Multimèdia D 
Facultat de Traducció i d’Interpretació. Edifici K - Plaça del Coneixement
Campus de Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o document oficial.

Grau de Traducció i Interpretació (anglès):

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació Anglès és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud:

Prova d'aptitud personal- PAP

Per accedir al grau de Traducció i Interpretació (anglès) cal superar una prova d'aptitud personal.

A partir d'aquest curs 2016/2017 hi haurà una única prova que serà vàlida per accedir al grau de Traducció i Interpretació d'anglès de la UAB i de la UPF. La prova consisteix a resumir en català o castellà un text escrit en anglès i a redactar un text breu en anglès.

En el moment de la matrícula de la prova podràs escollir on vols realitzar-la (a la UAB o a la UPF), independentment d'on vulguis cursar els estudis.

Matrícula de la PAP:  S’ha de formalitzar en línia a través d'Accesnet, entre el 6  i el 14 de juny de 2016. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Preu de la prova: 90 Euros (aproximadament).

Bonificacions i gratuïtats de la taxa:                             

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA
Supòsit Documentació acreditativa
Els membres de famílies nombroses de categoria general Títol de família nombrosa actualitzat
Els membres de famílies monoparentals de categoria general Títol de família monoparental actualitzat

 

EXEMPCIÓ DE LA TAXA
Supòsits Documentació acreditativa
Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de l’estat. Justificació documental de ser beneficiari d’una beca
Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Títol de família nombrosa o monoparental actualitzat
Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% Certificat emès per l’ICAS on consta el grau de discapacitat
Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d’Interior
Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents Denúncia o sentència judicial
Els estudiants de 65 anys o més. DNI o passaport

Data: dissabte 18 de juny a les 10 hores.

Lloc de realització de la prova : Facultat de Traducció i d’Interpretació. Edifici K. Plaça del Coneixement. Campus de Bellaterra, 08193 Cerdanyola del Vallès. Tel 93 5811876. Email: g.academica.fti@uab.cat

Documentació que cal presentar:

  1. DNI o passaport original
  2. Acreditació de gratuitat si s'escau.

Validesa de la prova:

  1. Prova del 2016: tindrà validesa per un any i servirà tant per accedir al grau de Traducció i Interpretació (anglès) de la UAB com de la UPF.
  2. Prova del 2015: només tindrà validesa per accedir a la universitat on es va fer.
Informació complementària:

Podeu consultar nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la següent pàgina: cliqueu aquí.  


RESULTATS DE LA PROVA D'APTITUD PERSONAL I ALTRES INFORMACIONS
 

(28/06/2016) Qualificacions definitives de les proves d'aptitud d'anglès
(16/06/2016) Informació important sobre les PAP (Anglès)
(18/05/2016) Preinscripció 2016-2017: Grau en Traducció i Interpretació - Tríptic
(3/03/2016) Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès
(3/03/2016) Marc comú europeu de referència per a les llengües
Inici Mapa web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona