SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei
El Servei d'Informàtica promociona l'ús de serveis avançats de telecomunicacions i l'accés de la comunitat universitària a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat ofereix solucions com ara l'hostatge de pàgines web (Hosting), de servidors dedicats propietat dels usuaris (Housing) i de servidors virtuals (Housing virtual).

Hostatge de pàgines web
 Allotjament de servidors 
Servidors virtuals

L'allotjament de servidors, o housing, consisteix en el lloguer d'espais, l'ús de la infrastructura de la sala i/o els recursos de producció necessaris per a allotjar un servidor propietat d'un usuari, el qual administra i/o gestiona l'aplicatiu que hi resideix.

El housing s'aconsella quan el sistema a implementar requereix una gran privacitat, capacitat de dades i velocitat. També es recomana quan l'usuari necessita llibertat per a instal·lar i administrar els aplicatius, sigui ell mateix o algú a qui contracti.

Documentació i normativa
Sol·licituds
Tarifes

Hi ha dos modalitats de contracte del servei de housing:

Nivell 0 – Lloguer i infrastructura
Lloguer d'espai Condicions estables pròpies de centre de dades (SAI, grup electrògen i mecanisme d'extinció d'incendis)
Subministre elèctric continu Disponibilitat de servei assegurada 12x5 (de dilluns a divendres de les 8h a les 20h)
Local climatitzat Restricció d'entrada a la sala: accés físic al servidor per part de l'administrador del servidor 12x5 (de dilluns a divendres de les 8h a les 20h)
Nivell 2 – Administració completa
Tot el nivell 0 Backup incremental diari i total setmanalment
Instal·lació en el Rack Restore del backup en cas necessari, dins de les hores de disponibilitat del servei
Servei 24x7 gestió, per control remot, per part de l'usuari Antivirus
Rearranc del servidor en cas de caiguda, amb avís a l'administrador Gestió i realització de la documentació necessària per a pas a producció (junt amb l'administrador del servidor)
Firewall a tot el segment Firewall local
Aturada programada mensualment per modificacions del sistema operatiu i per motius de seguretat Contacte amb el proveïdor de la garantia del servidor i seguiment en cas d'avaria
Altres característiques generals

Connectivitat a la xarxa de dades
Les màquines en housing tindràn IP pròpia.
El Servei d’Informàtica gestiona, per a tots els nivells de servei, l'obertura de ports al router general (Internet).

Ubicació del servei
L'allotjament de servidors està ubicat dins la sala de producció del Servei d'Informàtica, a l'Edifici D.
El servei està separat físicament dels sistemes de gestió i comunicacions centralitzats de la UAB.