Medicina i sanitat animals

Treballs de Fi de Grau

Podeu consultar els Treballs de Fi de Grau presentats en el grau de Veterinària, i que estan disponibles a través del DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, l'eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat.

Grau de Veterinària

Document d'autorització per a publicar un document  http://www.uab.cat/doc/autoritzaciounica


Podeu consultar les següents guies que us ajudaran a fer el vostre Treball de Fi de Grau: