Filosofia

Com trobar

El fons de les biblioteques de la UAB es pot localitzar consultant el catàleg. Si busqueu un document concret, podreu trobar-lo cercant pel nom de l’autor, pel títol, etc. En el cas de voler saber de què disposem sobre un tema haureu de fer una cerca per matèria. A continuació, us presentem els tipus d’encapçalaments i de subdivisions que apareixen al catàleg, amb l’objectiu que us serveixin de pauta per a les vostres pròpies cerques.

Encapçalaments de Filosofia

Estudis sobre l’obra d’un autor determinat: Cognom, Nom. P. ex.: Locke, John

Filosofia d’un lloc: Filosofia + gentilici. P. ex.: Filosofia alemanya

Filosofia d’una ètnia: Filosofia + etnònim. P. ex.: Filosofia àrab

Filosofia d’una civilització: Filosofia + adjectiu de la civilització. P. ex.: Filosofia oriental

Filosofia d’una religió: Filosofia + adjectiu de la religió. P. ex.: Filosofia hindú

Filosofia d’una època: Filosofia + adjectiu de l’època. P. ex.: Filosofia medieval
Filosofia + de + nom de l’època. P. ex.: Filosofia del Renaixement

Filosofia sobre un tema: Filosofia + de + tema. P. ex.: Filosofia de la ment

Filosofia com a subdivisió de tema: Encapçalament + Filosofia. P. ex.: Ciència – Filosofia

Termes relacionats amb filosofia: P. ex.: Estètica, Ètica, Idealisme, Metafísica, etc.

Encapçalaments de Religió

Estudis sobre l’obra d’un autor determinat: Cognom, Nom. P. ex.: Luther, Martin, 1483-1546

Religions: Nom de la religió. P. ex.: Cristianisme

Mitologies: Mitologia + etnònim. P. ex.: Mitologia germànica
Mitologia + gentilici. P. ex.: Mitologia africana

Llibres sagrats: Nom del llibre sagrat. P. ex.: Bíblia

Esglésies: Església + Adjectiu corresponent. P. ex.: Església Catòlica

Religió d’un lloc: Encapçalament (topònim) + Religió. P. ex.: Egipte – Religió

Religió d’una ètnia: Encapçalament (etnònim) + Religió. P. ex.: Celtes – Religió

Relació entre religió i altres temes: Religió + i + tema. P. ex.: Religió i política

Religió com a subdivisió de punt de vista: Encapçalament + Aspectes religiosos. P. ex.: Guerra – Aspectes religiosos

Termes relacionats amb religió: P. ex.: Ateisme, Misteris religiosos, Sagrat, Sobrenatural, etc.

Fixeu-vos que, en fer una cerca per matèria, la primera entrada que us apareixerà al catàleg sovint us remetrà a termes relacionats amb el que haureu introduït. És molt recomanable que feu una ullada a aquests termes, perquè us poden ser d’utilitat per refinar o completar la vostra cerca.
Sovint podeu trobar que el terme que introduïu no sigui la forma acceptada pel catàleg; en molts d’aquests casos, el mateix catàleg us remetrà a la forma autoritzada, mitjançant un sistema de referències internes. Per exemple, si entreu el terme Religió catòlica, el catàleg us remetrà a Catolicisme.

Aquests encapçalaments poden tenir subdivisions, que poden ser de tema (ex. Ensenyament), de punt de vista (ex. Aspectes ètics i morals), de lloc (ex. Catalunya)...etc.

Exemples

Finalment, us afegim una sèrie d’exemples de cerca per matèria, que us poden servir de guia per a les vostres pròpies cerques. I recordar-vos que el mateix tipus de cerques es poden fer també al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes).

Congressos sobre Martí Luter: Luther, Martin, 1483-1546 – Congressos

Cristianisme a Egipte fins a l’any 451: Cristianisme – Egipte – Fins al 451

Diccionaris de religió egípcia: Egipte – Religió – Diccionaris

Revistes de filosofia medieval: Filosofia medieval – Revistes

Llibres de text d’ètica a educació primària: Ètica – Ensenyament primari – Llibres de text

Aspectes socials de la filosofia: Filosofia – Aspectes socials

Per a més informació consulteu la guia “Com cercar per matèries” de les biblioteques de la UAB.