Educació

Educació a la biblioteca

La Biblioteca d’Humanitats és la biblioteca que dóna servei a la Facultat de Ciències de l’Educació i, per tant, és on es troben majoritàriament els documents relacionats amb la docència i amb la recerca sobre educació. Les monografies (llibres) i els documents electrònics i audiovisuals es troben a l’edifici L i les publicacions periòdiques impreses, a la Sala de Revistes de l’edifici B.

Edifici L:

  • Primera planta: La teoria i pràctica de l’educació estan classificades en el grup 37 segons la Classificació Decimal Universal. Ocupa les prestatgeries 55 a 64. En aquesta planta també s'hi troba la didàctica de diverses disciplines, repartides per tota la sala: filosofia, religió, ciències socials, geografia, història, ciències, matemàtiques, educació ambiental, educació sexual, etc. I també fons relacionats amb psicologia, assistència social i teoria de les organitzacions.
  • Segona planta: s’hi troba la Secció infantil amb contes, llibres de coneixements per a infants i llibres de text. També hi ha llibres de didàctica de la llengua i de la literatura, en general i per a cada llengua.
  • Tercera planta: Hi ha la secció de la mediateca on es troben documents audiovisuals i electrònics tals com CD-Rom, CD,  DVD,  així com els aparells necessaris per fer-ne la consulta. Els CD-Rom es coneixen a partir de la consulta al cercador i cal demanar-los al personal. Els documents àudio (CDs) i vídeo (topogràfic 370) són de lliure accés.  I també s’hi troben els llibres de música (topogràfic 78) i jocs i esports (topogràfics 794 a 799). I la secció d’autoaprenentatge de llengües (vegeu guia en PDF).
  • Dipòsit: La zona de dipòsit no és de lliure accés. Conté tot tipus de documents… i es coneixen a través de la consulta del cercador. Els llibres de dipòsit s’han de demanar a través de formulari electrònic (per recollir-los el mateix dia). 
Per a informació més detallada consulteu la guia "Quadres de distribució de signatures topogràfiques de llibres d'educació a la biblioteca"  PDF (8 pàg).    

Edifici B:
  • El fons de revistes en paper es troba a la sala de Revistes d’Humanitats, majoritàriament en el topogràfic que comença per 37. Són de lliure accés i no es presten. Sempre és recomanable consultar el cercador per saber quins títols hi ha i quin fons.

El fons digital accessible en línia el podeu consultar a través del cercador, ja siguin llibres electrònics, revistes electròniques, bases de dades...

Destaquem especialment revistes on col·labora la UAB: Ciències, revista del professorat de ciències de primària i secundària ; DIM, Didáctica, Innovación y Multimedia ; Educar ; Enseñanza de las ciencias

Us proposem una sèrie de guies generals que us ajudaran a trobar els materials de la biblioteca:

Guia de la Biblioteca d’Humanitats

Guia del préstec

Hi ha moltes altres guies d’ajuda que ofereix el Servei de Biblioteques UAB.