Educació

Com trobar

El fons de les biblioteques de la UAB es pot localitzar consultant el catàleg. Si busqueu un document concret, podreu trobar-lo cercant pel nom de l’autor, pel títol, etc. En el cas de voler saber què disposem sobre un tema haureu de fer una cerca per matèria. Aquest apartat ("Com trobar") conté ajuda per conèixer encapçalaments de matèria relacionats amb educació. Vegeu també les guies de la Biblioteca per trobar documents de formats específics sobre educació:

 • "Com trobar fons digital d'Educació" (PDF, 6 pàg.)
 • "Com trobar llibres de text" (PDF, 15 pàg.)
 

Principals encapçalaments de matèria relacionats amb Educació

Conceptualment tenim 4 termes relacionats amb "Educació", segons es pot comprovar amb les definicions extretes del Diccionari General de la Llengua Catalana :

- Educació = acció d’educar (= formar, ensenyar i instruir els infants, i també els adults, per tal d’aconseguir el desenvolupament integral de llur personalitat )
- Ensenyament = a) acció d’ensenyar (= comunicar a algú coneixements, teòrics o pràctics, d’una ciència, un art, etc., donant-li’n lliçons, explicacions, etc. ; = instruir o ensinistrar ) = b) sistema i mètode d’educar i instruir (ensenyament primari, mitjà (o secundari), superior)
- Didàctica = ciència que orienta i dirigeix el procés d’aprenentatge
- Pedagogia = art i ciència de l’educació Al catàleg de les biblioteques s'utilitzen com encapçalaments de matèria els termes: " Educació" , “Ensenyament” i "Pedagogia". En canvi, el terme “Didàctica” no s’utilitza com encapçalament de matèria i remet a “Ensenyament” perquè s’ha considerat sinònim.

Suggerim la consulta de 2 recursos en línia, el "Diccionari d'educació" (de Termcat)  i del "Tesaurus Europeu de l'Educació" per trobar termes o precisar àmbits temàtics i millorar la consulta al catàleg pel camp matèria...  

Forma dels encapçalaments

 • Estudis sobre l’obra d’un autor determinat:
Cognom, Nom. P. ex.: Mata, Marta
 • Tipus d’educació i d’ensenyament:
Educació / Ensenyament + adjectiu. P. ex.: Educació ambiental ; Educació cívica ; Educació infantil ; Ensenyament bilingüe I, també: Educació + de + substantiu referit a persones. P. ex: Educació d’adults, Educació dels consumidors, Educació dels infants , Educació dels pacients
 • Ensenyament com a subdivisió de tema, inclou el concepte de didàctica del tema:
Encapçalament + Ensenyament... P. ex.: Ciència – Ensenyament primari ; Música – Ensenyament ; Psicologia – Ensenyament
 • Educació relacionada directament amb una altra matèria:
Educació + i + matèria. P. ex.: Educació i lleure ; Educació i tecnologia
 • Termes relacionats amb Educació:
P. ex.: Aprenentatge, Escoles, Estudi, Tècniques d’, Exàmens, Infants discapacitats – Educació, Infants – Psicologia, Internet en l’educació, Llenguatge i educació, Política educativa, Professors, Psicologia pedagògica, Sociologia de l’educació , Tecnologia educativa, etc.

Fixeu-vos que, en fer una cerca per matèria, la primera entrada que us apareixerà al catàleg sovint us remetrà a termes relacionats amb el que haureu introduït. És molt recomanable que feu una ullada a aquestes termes, perquè us poden ser d’utilitat per refinar o completar la vostra cerca.

Per tal de mantenir la cohesió i la coherència interna del catàleg, es pretén representar cada concepte amb un sol terme, tot evitant els sinònims o les formes variants. Sovint podeu trobar que el terme que introduïu no sigui la forma acceptada pel catàleg; en molts d’aquests casos, el mateix catàleg us remetrà a la forma autoritzada, mitjançant un sistema de referències internes. Per exemple, si entreu el terme Didàctica, el catàleg us remetrà a Ensenyament.

Subdivisions

 • De tema:
P. ex.: Avaluació,Currículums, Filosofia, Legislació, Metodologia, Psicologia, etc.
 • De lloc:
P. ex.: Catalunya, Espanya, Europa, etc.
 • De temps:
P. ex.: 1880-1945, S. XVII, S. XX, Història, Obres anteriors a 1801, etc.
 • De punt de vista:
P. ex.: Aspectes ètics i morals, Aspectes polítics, Aspectes religiosos, Aspectes socials, etc.
 • De forma:
P. ex.: Anuaris, Bases de dades, Bibliografia; Casos, Estudis de; Congressos, Cronologia, Diccionaris, Directoris, Enciclopèdies, Estadístiques, Exposicions, Fonts, Guies, Llibres de text, Manuscrits, Mapes, Miscel·lànies, Revistes, Terminologia, Tests, etc.
 • De llengua:
P. ex.: Anglès, Castellà, Català, etc. Les subdivisions acostumen a seguir aquest ordre: Encapçalament + Tema + Lloc + Temps + Punt de vista + Forma + Llengua P. ex.: Psicologia – Ensenyament – Alemanya – S. XX – Aspectes polítics – Antologies – Anglès La traducció d’aquest índex a llenguatge natural seria: ‘Antologies en anglès sobre els aspectes polítics de l’ensenyament de la psicologia a Alemanya durant el segle XX’

Exemples

Finalment, us afegim una sèrie d’exemples de cerca per matèria, que us poden servir de guia per a les vostres pròpies cerques. I recordar-vos que el mateix tipus de cerques es poden fer també al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes).
 • Crítica i interpretació de Freinet:
Freinet, Célestin — Crítica i interpretació
 • Història de l’educació del segle XIX :
Educació — Història —S. XIX
 • Diccionaris d’educació en castellà:
Educació – Diccionaris – Castellà
 • Revistes de formació permanent per a professors:
Professors – Formació permanent — Revistes
 • Llibres de text utilitzats en batxillerat per a l’ensenyament de la ciència:
Ciència – Ensenyament secundari – Llibres de text
 • Aspectes socials dels trastorns de l’aprenentatge:
Trastorns de l’aprenentatge — Aspectes socials
 • Metodologia de la investigació en educació:
Educació — Investigació — Metodologia  

Cal recordar que, al catàleg, també hi trobareu referències ; per entendre’ns, termes no acceptats que remeten a termes vàlids. Vegem-ho amb un exemple.  

REFERÈNCIES

Ensenyament universitari  Aquesta entrada no s’utilitza Trobareu informació sota les entrades següents:  Educació universitària
 
Per a més informació consulteu la guia “Cercar per matèries” de les biblioteques de la UAB.