Educació

Bases de dades

Les bases de dades bibliogràfiques són les eines òptimes i de qualitat per conèixer quins articles d'interès s'han publicat en revistes especialitzades de qualsevol àmbit.

El Cercador és l'eina que permet una consulta simultània al conjunt de documents (físics i electrònics) del catàleg de les biblioteques i al contingut de les bases de dades subscrites per la Universitat Autònoma.

El Servei de Biblioteques de la UAB ofereix l’accés a un conjunt de bases de dades i a altres recursos electrònics que es pot consultar per ordre alfabètic a la web

En el cas de l'àmbit d'Educació destaquem les següents bases de dades especialitzades:

  • ERIC (accés lliure: http://eric.ed.gov/ , accés restringit als membres de la comunitat UAB: ProQuest  (descripció a la fitxa de la UAB) i accés -també restringit- combinat amb "Educational Database" i "Psychology Database": cal accedir a la plataforma ProQuest (http://search.proquest.com/) i seleccionar les 3 bases de dades -vegeu com fer-ho en una miniguia PDF - ).
    ERIC (Education Resources Information Center) va ser creat el 1964. Actualment, a la web es defineix com una biblioteca digital en línia d’informació i investigació en educació. Amb el mateix nom es coneix la base de dades bibliogràfica que es pot consultar per Internet. Conté uns 1,6 milions de registres i s’elabora a partir d’uns 1000 títols de revistes especialitzades, però també conté informació publicada en altres mitjans (llibres, informes tècnics, ponències, etc.), i 350.000 ítems en text complet. Cal tenir en compte el tret anglòfon d’aquesta base de dades, tant per la llengua –exclusivament en anglès- com per l’àmbit geogràfic.
  • Teacher reference center (produïda per EBSCO, consultable també des de la plataforma EbscoHost contractada pel CBUC. Accés restringit als membres del CSUC -Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya- (fins 2013, CBUC -Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya-).
  • Dialnet (que "es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana", multidisciplinar, produït per la Universitat de la Rioja), accés lliure. Conté referències d'articles de revistes i parts de llibres espanyols. 

Recomanem la consulta d'ISOC-CSIC i Dialnet, per trobar informació de l’àmbit educatiu i de l’entorn català i castellà, tant a nivell de llengua com a nivell d'àmbit geogràfic.

Les referències obtingudes en la consulta de les bases de dades normalment poden exportar-se a bases de dades pròpies, especialment a gestors de referències bibliogràfiques. La UAB ofereix Mendeley Institucional (vegeu informació).