Educació

Bases de dades

Les bases de dades bibliogràfiques són les eines òptimes per conèixer quins articles d'interès s'han publicat en revistes especialitzades de qualsevol àmbit.

En el cas de l'àmbit d'Educació destaquem les següents bases de dades (algunes d'elles són multidisciplinars):

  • ERIC (accés lliure: http://eric.ed.gov/ , accés restringit als membres de la comunitat UAB: ProQuest  (descripció a la fitxa de la UAB) i accés -també restringit- combinat amb "Educational Database" i "Psychology Database": cal accedir a la plataforma ProQuest (http://search.proquest.com/) i seleccionar les 3 bases de dades -vegeu com fer-ho en una miniguia PDF - ).
    ERIC (Education Resources Information Center) va ser creat el 1964 per l’Office of Education dels Estats Units d’Amèrica com un sistema nacional d’informació al servei d’educadors i investigadors. Actualment, a la web es defineix com una biblioteca digital en línia d’informació i investigació en educació. Amb el mateix nom es coneix la base de dades bibliogràfica que es pot consultar per Internet. Conté uns 1,6 milions de registres i s’elabora a partir d’uns 1000 títols de revistes especialitzades, però també conté informació publicada en altres mitjans (llibres, informes tècnics, ponències, etc.), i 350.000 ítems en text complet. Cal tenir en compte el tret anglòfon d’aquesta base de dades.
    A partir d’agost de 2013 va canviar la presentació de la web, i altres aspectes de la base de dades. Consulteu la notícia en aquest bloc.  I a partir de febrer de 2015 (vegeu notícia a la web del Servei de Biblioteques), els membres de la Universitat Autònoma de Barcelona poden consultar aquesta base de dades conjuntament amb la de Proquest Education Journals (actualment, Educational Database) i Proquest Psychology Journals (actualment Psychology Database), dues de les bases de dades incloses en el portal ProQuest Central subscrit per la UAB.
  • Teacher reference center (produïda per EBSCO, consultable també des de la plataforma EbscoHost contractada pel CBUC. Accés restringit als membres del CSUC -Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya- (fins 2013, CBUC -Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya-).
  • Dialnet ("portal de difusión de la producción científica hispana", multidisciplinar, produït per la Universitat de la Rioja), accés lliure. Conté referències d'articles de revistes i parts de llibres espanyols. Dialnet inclou, des de 2011, la BDSE, Base de dades de sumaris electrònics, multidisciplinar, produïta pel CBUC (ara CSUC) (vegeu informació del CSUC).
  • Educ@ment: referències bibliogràfiques en Educació i Psicologia, de la Universitat Rovira i Virgili. Actualitzada fins l'any 2010. Accés lliure.
  • Web of Science (abans ISI Web of Knowledge) (servei d'informació multidisciplinar). Subscripció de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, portal d'accés al WoS (http://wos.fecyt.es/) i del Ministerio de Economía y Competividad, accés restringit des de qualsevol centre o institució de recerca. (Inclou: Science Citation Index, Current Contents, Journal Citation Reports - factors d'impacte-, ...) i llista de revistes i altres informacions d'ISI-Thomson).
  • "Trobador+" és el portal d'accés a la biblioteca digital de la UAB. Permet accedir al text complet de la majoria de recursos electrònics (llibres, revistes i bases de dades) subscrits per la universitat de manera fàcil i ràpida. Vegeu guia d'informació.

Recomanem la consulta d'ISOC-CSIC i Dialnet, per trobar informació de l’àmbit educatiu i de l’entorn català i castellà.

Recordem que els accessos restringits poden ser consultats des d'ordinadors propis a través del servei d' ARE, Accés als Recursos Electrònics.

Recomanem la consulta de les següents guies elaborades pel Servei de Biblioteques d'ajuda per al treball acadèmic, allotjades al DDD:
. Com trobar... tesis doctorals (pdf, 3 pàg)
. Recomanacions per elaborar tesis doctorals (pdf, 2 pàg)
. Recercat (pdf, 2 pàg)
. Dinàmica general de cerca en una base de dades (pdf, 3 pàg)
. Com consultar el catàleg i localitzar un document (pdf, 6 pàg)  

Les referències obtingudes en la consulta de les bases de dades normalment poden exportar-se a bases de dades pròpies, especialment a gestors de referències bibliogràfiques. La UAB ofereix, des d'octubre de 2013, Mendeley Premium (vegeu informació).