Oferta de Formació continuada

Formació continuada

MÀSTERS I POSTGRAUS PROPIS

Orientats a crear els professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més innovadors, els màsters i postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona són una eina fonamental per actualitzar coneixements o per créixer laboralment. Una inversió en la teva carrera professional amb la garantia UAB.

Els màsters i diplomatures de postgrau són títols propis: permeten obtenir un títol atorgat per la UAB d'acord amb la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent. El seu reconeixement depèn de les institucions o les empreses a les quals l'estudiant titulat sol·liciti la seva consideració. Per garantir-ne la qualitat, la UAB aplica als plans d'estudi processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els estudis oficials. Cal tenir en compte, tanmateix, que els màsters propis no donen accés al doctorat.

En la docència dels màsters i postgraus UAB hi participen professors, professionals i institucions de fora de la universitat per tal que els estudis tinguin l'orientació pràctica que demana el mercat laboral.

El Centre Fuabformació t’ofereix els màsters i postgraus en 3 àrees d’interès i que compten amb la garantia i qualitat que la UAB aplica a tots els seus estudis.

Seguretat i prevenció

Màsters propis
Postgraus

Turisme i hostaleria


CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Els cursos d'especialització de la UAB estan pensats per oferir una formació específica i especialitzada sobre una matèria. No requereixen titulació universitària i habitualment són de curta durada.

En la docència dels cursos hi participen professors, professionals i institucions de fora de la universitat per tal que els estudis tinguin l'orientació pràctica que el mercat laboral demana.

El Centre FUAB Formació t'ofereix cursos d'especialització organitzats en 3 àrees d'interès.

•    Seguretat i prevenció
•    Turisme i hostaleria