Préstec interbibliotecari per a...


Comunitat universitària   de la UAB

Centres externs

Són membres de la Comunitat universitària de la UAB el  Personal Docent i Investigador, els estudiants, el Personal d'Administració i Serveis, l'Esfera UAB, els Amics de la UAB i la Universitat a l'Abast.

Recordeu que les peticions a la UB, UPC, UPF, UdL, UdG, BC, URV, UOC i BC es fan directament a través del catàleg. Més informació.
 

 

Amb aquest servei podreu: Amb aquest servei podreu:
  • Sol·licitar un document que no es troba a les biblioteques de la UAB
  • Consultar l'estat de les vostres peticions
  • Fer reclamacions de document sol·licitats
  • Sol·licitar un document que es troba a les biblioteques de la UAB
  • Consultar l'estat de les vostres peticions
  • Fer reclamacions de document sol·licitats
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB Tarifes Preus oficials del Servei de Biblioteques Accés des de fora de la UAB als recursos digitals