Imatge Banner Laboratori Lāmines Primes Geologia UAB

Contacte tècnics: Luis Gordon i Marc Puigcerver
Campus de la UAB
Edifici CIÈNCIES SUD
Ubicació: C2/-141
08193 Bellaterra ( Cerdanyola del Vallès )
De dilluns a divendres de 9:00 a 17:00h
Telèfon: 935 811 991
Correu electrònic: luis.gordon@uab.cat
TASQUES:

Realització de tot tipus de làmines primes per al seu estudi òptic:

 • Provetes metal·logràfiques amb diàmetre de 25mm, per a l'estudi òptic de tot tipus de materials opacs al microscopi de llum reflectida.
 • Tall de roca i materials artificials (formigons, ceràmiques, etc.) amb serres de disc de diamant.
 • Realització de polit metal·logràfic sobre làmines primes i provetes per a l'estudi amb el microscopi electrònic.
 • Tincions de carbonats i feldspats.
 • Realització de làmines gruixudes polides per totes dues bandes per a l'estudi d'inclusions fluides.
 • Disgregació mecànica de mostres amb trituradora de mandíbules.
 • Molturació amb molí d'anelles.
 • Tamisats.
 • Envernissats de roques.
 • Inclusió de mostres poc consolidades en resina epòxida. Coloració de la resina per porositat i fluorescència amb Epodye groc.
 • Desbast i poliment de materials amb diferents abrasius.
 • Preparació de mostres per a catodoluminescència.

RELACIÓ D'APARELLSInclusions en resina:

 • Equip d'impregnació al buit STRUERS model Epovac.
 • Dessecadora de buit.

Serrat:

 • Dues serres d'alta velocitat amb discos diamantats de diàmetre 400mm.

Serrat i rectificat:
 • Màquina per a la preparació de seccions primes PETRO-THIN de BUEHLER.
 • Màquina per a la preparació de seccions primes DISCOPLAN-TS de STRUERS.
 • Màquina de tall de precisió ISOMET de BUEHLER.

Triturat:
 • Trituradora de mandíbules.

Molturat:

 • Molí de disc oscil·lant amb cassola d'àgata i tungstè.
Polit:
 • Dues polidores metal·logràfiques PLANAPOL-V de STRUERS.
 • Dos braços PdM-FORCE de STRUERS.
Estudis òptics:
 • Microscopi CARTON de llum transmesa.
 • Microscopi ZEISS de llum transmesa.
 • Microscopi NIKON de llum transmesa.
 • Microscopi LABORLUX 11 POL de llum tranmesa i reflectida.
 • Lupa binocular BAUSCH LOMB.

Altres:

 • Balança de precisió de 0,01 fins 4,200kg SARTORIUS.
 • Destil·ladora MILLIPORE.
 • Planxa per muntatge en calent.
 • Cubeta d’ultrasons METASON 200 de STRUERS.
 • Llum UV ( llum ultraviolada).
 • Dos forns ERAEUS.
 • Desbastadora amb dos plats a diferents velocitats METASERV.

TARIFES

La tarifa "EXTERN" no inclou l'IVA
PREPARACIONS UAB EXTERN
Làmines primes estàndard (24x48)        15,00 €        25,00 €
Làmines primes grans (48x60)        19,50 €        30,00 €
Làmines per inclusions fluides        35,00 €        46,00 €
Làmines amb polit metal·logràfic        25,00 €        36,00 €
Làmines per catadoluminiscència        20,00 €        30,00 €
Provetes metal·logràfiques         35,00 €        46,00 €
Tinció de carbonats         3,00 €         6,00 €
Tinció de feldspats         3,00 €         6,00 €
Tinció per porositat        12,00 €        17,00 €
Inclusions de mostres en resina epoxi ( 10ml )        10,00 €        15,00 €
Tall amb disc de diamant per hora de treball        20,00 €        35,00 €
Trituració de mandíbules per hora de treball        20,00 €        40,00 €
Molturació morter de tungstè per hora de treball          20,00 €        40,00 €
Molturació morter d'àgata per hora de treball          25,00 €        45,00 €
Molturació manual         3,00 €         5,00 €
Hora tècnic          15,00 €        30,00 €

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geologia
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Cs, 08193 - Cerdanyola del Vallès, Espanya
(+34) 93 581 16 09

d.geologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autōnoma de Barcelona