La desigualtat dona/home


L'estudi "   Propostes d'actuació i dades per a un diagnòstic" permet descriure la situació de la universitat en relació al fenomen de la desigualtat entre dones i homes. Evidència el desequilibri entre els sexes en els tres estaments, la segregació de les carreres, l'absència relativa de les dones en els òrgans de presa de decisions i la seva exclusió en les categories de professorat més altes, entre altres elements que confirmen la situació desigual d'aquest col·lectiu.

A més, s'observa la manca de consciència sobre la intensitat amb què es produeix el sexisme en la institució universitària i s'hi assenyala la necessitat de donar visibilitat a la problemàtica al si de la nostra comunitat.

Amb l'objectiu de fer visible la situació de les dones a la UAB, es crea la secció de desigualtat dona/home. Tanmateix, posem a disposició de la comunitat universitària recursos i materials per a l'elaboració de polítiques d'igualtat i per a la introducció de la perspectiva de gènere en la docència així com documentació, enllaços i informació d'esdeveniments relacionats amb la problemàtica que ens ocupa.

 Jornades, seminaris i congressos  Formació en gènere  Marc legal  Bibliografia  Enllaços d'interès  Documents PDF  Salut i dones  Xarxa RUIGEU

 

CONTACTA

Observatori per a la Igualtat de la UAB (Unitat d'igualtat)

Edifici l'Àgora (Edifici R)
Despatx, R/129
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telf. +34 93 581 29 29

Enviar correu

 

Institut Català de les Dones