Treball per projectes a l'educació secundària

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a:
professorat d'educació secundària.
Durada:
20 hores (6 sessions de 3 hores + 1 de dues hores).
Calendari:
dimecres, del 18 d'octubre al 13 de desembre de 2017          Horari:  de 17.30 a 20.30 h.
Lloc de realització: Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB.
Professorat: Laia Bou Torrent i Meritxell Monteys Castell.
Preu: 70€
Codi curs: C4                 Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat


Presentació:
Reflexionarem sobre quines propostes, com ara el treball globalitzat, situen l’estudiant en el centre del seu propi procés d’aprenentatge, i tenen en compte els seus interessos i motivacions. Desconstruirem un projecte ja portat a terme per poder analitzar-ne l’estructura, i en crearem un de nou. Treballarem de manera cooperativa des del vessant més pràctic i aplicable.
La formació va dirigida a professionals de l’educació que volen transformar la metodologia de la seva aula i necessiten eines per poder-ho dur a terme.

Objectius:
En el curs s’analitzarà l’estructura d’un projecte i iniciarem el disseny d’un altre projecte.

Continguts:
Mostrarem projectes ja implementats a l’aula per observar i discutir la seva estructura. Adquirirem coneixements d’avaluació, rol del professor i l’alumne, treball cooperatiu i continguts competencials per construir l’esquelet d’un nou projecte.

Metodologia:
Les persones participants d’aquest curs realitzaran l’esquelet del seu propi projecte, en grups cooperatius. Al final del curs el mostraran a la resta d’assistents.

Professorat:
Laia Bou Torrent, assessora tècnica del Departament d’Ensenyament, directora de l’INS Mont Perdut durant 8 anys, coordinadora de projectes globalitzats i membre de la Xarxa  de Centres Innovadors de l’ICE de la UAB.
Meritxell Monteys Castell, professora de secundària amb experiència en equips directius i en la coordinació i aplicació del treball globalitzat a l’aula, membre de la Xarxa de Centres Innovadors de l’ICE de la UAB i de formadors de treball per projectes.

Avaluació i certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest sentit es tindrà en compte la participació activa a l'aula i la realització del seu propi projecte.